Thông tin tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học năm 2017

A. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1.1. Điều kiện về văn bằng

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh;

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.

Quy định về việc tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng chính sách trong tuyển sinh năm 2017

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ vào Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh và yêu cầu của các ngành học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội quy định cụ thể các điều kiện đối với việc tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2017 như sau:

Kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2016-2017 và một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ năm học 2016- 2017 và một số yêu cầu đối với công tác tổ chức thi như sau:

I.Về công bố kế hoạch thi

  1. Về lịch thi: SINH VIÊN TẢI LỊCH THI TẠI ĐÂY

Các tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017

Thí sinh có thể tham khảo các Tổ hợp đăng kí xét tuyển vào Trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2017 TẠI ĐÂY

Danh sách sinh viên bị hủy lịch học kỳ phụ do nợ học phí

Đề nghị sinh viên kiểm tra Danh sách sinh viên bị hủy Lịch học kỳ phụ năm học 2016-2017 do nợ học phí. Sinh viên nào có thắc mắc gì xin liên hệ với Phòng Đào tạo từ nay đến hết ngày 15/4/2017. Sau ngày đó lịch học sẽ bị hủy và không khôi phục được nữa. XEM DANH SÁCH TẠI ĐÂY