Thông báo lịch thi các học phần GDQP-AN học kỳ phụ năm 2016 – 2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Phòng Khảo thí & ĐBCL GD thông báo  lịch thi các học phần Giáo dục quốc phòng- An ninh học kỳ phụ, chi tiết như sau:

Đề nghị các Khoa phổ biến thông tin tới sinh viên; phân công và đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch./.Sinh viên chủ động rà soát và theo dõi thông tin lịch thi cụ thể trong tài khoản sinh viên và phản hồi các thông tin trực tiếp về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…).

Dự kiến danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp về điểm Đợt 3 năm 2016-2017

Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên kiểm tra danh sách tốt nghiệp đợt 3 năm 2016-2017, nếu có thắc mắc sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo trong ngày 06/06/2017

Sinh viên tải và theo dõi danh sách tại đây 

Điểm thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 5 năm học 2016-2017

Sinh viên tải file và theo dõi kết quả thi theo link đính kèm trong thông báo này.

  1. Điểm thi chuẩn A2
  2. Điểm thi chuẩn B1

Sinh viên lưu ý: Trong lần thi Tiếng Anh đầu ra đợt 5 vừa qua, có một số sinh viên đã thao tác sai dẫn đến bài thi không có kết quả. Vì vậy, sinh viên có tên trong danh sách dưới đây chú ý:

Sáng thứ 2 ngày 05/06/2017, sinh viên sẽ tham dự thi lại phần thi không có kết quả.

Thời gian : 9h00 tại phòng máy Ag.402

Thông báo lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 5 năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 5) năm học 2016-2017, nhà trường thông báo danh danh sách các sinh viên đăng ký thi dự thi đợt 5 và lịch tổ chức các ca thi tiếng Anh chuẩn đầu ra trong các ngày 27-28/5/2017.

Thông tin chi tiết về thời gian thi, phòng thi sẽ được cập nhật vào tài khoản cá nhân sinh viên trên cổng thông tin trước 15h00 ngày 25/5/2017.

Sinh viên ra soát lịch thi và gửi phản hồi (với các trường hợp không có đợt thi, thời gian thi, … trên công thông tin) về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trước 15h00 ngày 26/5/2017.

Sinh viên dự thi cần xuất trình thẻ sinh viên để vào thi và mang theo chứng minh thư nhân dân để đối chiếu kiểm tra. Các trường hợp mất thẻ sv phải có giấy xác nhận sinh viên có dán ảnh, đóng dấu do Phòng Công tác sinh viên cấp.

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

1.Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018.

Thông tin tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học năm 2017

A. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1.1. Điều kiện về văn bằng

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).