Thông báo thời gian đăng ký học kỳ phụ

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường dự kiến thời gian đăng ký học kỳ phụ cho năm học 2016-2017 như sau:

Thời gian: Từ 10h ngày 14/03/2017 đến hết ngày 19/03/2017.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên các khóa hệ đại học, cao đẳng và liên thông chính quy.

Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:

  1. Sinh viên K57 : chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1.
  2. Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ học phần cần đăng ký.

 

Điểm thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 3

Trong file đính kèm bao gồm các ca thi trong đợt 3 có chia theo từng Sheet.

Sinh viên chú ý theo dõi và tải về tại đây

Kiểm tra thông tin và danh sách cấp chứng chỉ GDTC-GDQP

Phòng Đào tạo thông báo tới sinh viên khoá K56 và các sinh viên bổ sung danh sách theo form trong đợt kiểm tra danh sách chứng chỉ Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng :

Dự kiến thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã dự kiến xong thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017.

Sinh viên có thể tải về và theo dõi tại đây

Thông báo trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên vượt tiến độ đợt tháng 1/2017

  • Sinh viên tốt nghiệp vượt tiến độ đợt tháng 1/2017 tập trung vào 8h sáng ngày 18/01/2017 tại Phòng Đào tạo (Tầng 1 nhà A) để làm các thủ tục tốt nghiệp và nhận lại hồ sơ đầu vào và bảng điểm. Các sinh viên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp tại lễ Trao bằng ngày 19/01/2017
  • Lưu ý: Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên  hoặc CMTND, nộp giấy xác nhận thanh toán tài sản có đủ các chữ ký. (mẫu thanh toán tài sản nhận tại trung tâm thư viện)
  • 9h sáng thứ 4 ngày 18/01/2017 sinh viên tập trung tại nhà văn hóa để tổng duyệt.

 

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt T1/2017 chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT

Sinh viên tốt nghiệp đợt t1/2017 chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT khẩn trương nộp bằng về phòng Đào tạo trong ngày 16/01/2017

Danh sách chưa nộp bằng thpt