Thời gian biểu các học phần Giáo dục Quốc phòng

THOI GIAN BIEU QUOC PHONG

Sinh viên học lại các học phần Giáo dục quốc phòng chú ý theo dõi lịch để học đúng thời gian.

Thông báo lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 5) năm học 2017 – 2018

tadr5

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II, hạng III

IMG_0586

IMG_0587

IMG_0588

IMG_0589

 

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, hạng III

IMG_0584

IMG_0585

IMG_0581

IMG_0582

Thông báo thay đổi lịch đăng ký môn học trong học kỳ phụ năm học 2017 – 2018

Thời gian đăng ký: từ 15h ngày 13/04/2018 đến hết ngày 18/04/2018. Sinh viên xem các môn học mở trong học kỳ phụ tại đây
Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:
Sinh viên K58: chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1; Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký GDQP trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ lớp học phần cần đăng ký.

Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 4 năm học 2017-2018

Để chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đăng ký và thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 4 năm học 2017-2018.

Sinh viên các khoá đăng ký theo link tại thông báo này

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 4

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 16/04/2018

Dự kiến thi vào ngày: 21/04/2018

Chú ý:

– Bắt buộc đăng nhập bằng email sinh viên mới có thể truy cập và đăng ký được.

– Không được phép sử dụng 1 email đăng ký cho nhiều sinh viên khác.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN