Xử lí học vụ

Danh sách nợ học phí tính đến 15/7/2016

Kế hoạch Nhà trường đối với các sinh viên nợ học phí như sau:

  1. Đã hủy lịch học
  2. Hủy kết quả 01 kỳ gần nhất có điểm vào ngày 20/7/2016
  3. Hủy lịch thi trước ngày 25/7/2016 (Mặc dù SV có thể nhìn thấy lịch thi nhưng sẽ không đc dự thi và nhận điểm không)

Khóa K53: Đại học 53, Cao đẳng K53

Khóa K54: Đại học K54, Liên thông K54, Cao đẳng K54

Khóa K55: Đại học K55, Liên thông K55, Cao đẳng K55

Khóa K56: Đại học K56, Liên thông K56, Cao đẳng K56

Các em SV nếu thấy bạn mình có tên trong Danh sách này hãy thông báo tới bạn giúp Nhà trường.

Danh sách sinh viên còn nợ học phí (cập nhật 25/6/2016)

Khóa K53: ĐH , K53 Cao đẳng

Khóa K54: ĐHL.Thông

Khóa K55: Đại họcCĐ K55Liên thông

Khóa K56: k56 Đại họck56 CĐk56 Liên thông

Lưu ý: SV K53 khoa xuất bản phát hành có điều chỉnh học phí thực tập xem thêm thông báo này: http://daotao.huc.edu.vn/index.php/2016/06/25/dinh-chinh-sai-sot-ve-thoi-gian-thuc-tap-cua-sv-k53-khoa-xuat-ban-phat-hanh/

Thông báo khẩn đối với các sinh viên đang học GDQP

Theo Quy chế đào tạo, sinh viên sau khi học được 2 tuần thì phải hoàn thành học phí. Tuy nhiên, đến thời điểm này đã kết thúc kì 2 và sắp hoàn thành học kỳ phụ. Nhà trường thông báo, nếu các sinh viên đang học Giáo dục quốc phòng mà không hoàn thành học phí trước ngày 24/6/2016 sẽ không được thi GDQP học phần 2 và 3. Các kết quả học GDQP sẽ bị hủy, sinh viên sau đó vẫn phải nộp tiền học phí. Đặc biệt, lần sau sinh viên đăng kí học sẽ được coi như học lại và phải đóng học phí lần tiếp như học lại. Hơn nữa, trước 30/6/2016 các sinh viên này tiếp tục không hoàn thành học phí sẽ bị hủy kết quả học của học kì 2 năm học 2015-2016.

Ngày mai Nhà trường sẽ công bố danh sách của sv đang học GDQP chưa nộp học phí.

Sinh viên có thể nộp học phí tại phòng Tài vụ hoặc nộp qua chuyển khoản ngân hàng hoặc tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Thanh Xuân. (Lưu ý: khi sinh viên nộp tiền hoặc chuyển khoản qua Ngân hàng thì cần cung cấp Mã SV, họ tên, lớp cho Ngân hàng)

Quyết định công nhận sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm học 2015-2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận sinh viên tốt nghiệp đại học và cao đẳng hệ chính quy đợt 3 (Năm học 2015 – 2016)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ trư­ởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Văn Hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy, ban hành theo Quyết định số 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006 của Bộ tr­ưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/08/2007 và Thông tư 57/2012/TT-BGDĐT ngày 27/12/2012 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 239/QĐ-ĐHVHHN ngày 27/5/2011 của Hiệu tr­ưởng Trường Đại học Văn hoá Hà Nội về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học & cao đẳng hệ chính quy” tại Trường Đại học Văn hoá Hà Nội;

Căn cứ Quy chế đào tạo theo học chế tín chỉ ban hành theo Quyết định số 114/QĐ-ĐHVHHN ngày 11/03/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa HN;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp của Hội đồng xét duyệt tốt nghiệp ngày 14 tháng 06 năm 2017;

Xét đề nghị của Tr­ưởng phòng Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH

          Điều 1. Công nhận tốt nghiệp cho 562 sinh viên đại học và 15 sinh viên cao đẳng hệ chính quy (Có danh sách kèm theo).

          Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng: Đào tạo; Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục; Công tác sinh viên, Hành chính – Quản trị; Tài vụ; Trưởng các khoa: Xuất bản – Phát hành, Thư viện – Thông tin, Di sản văn hoá, Văn hoá du lịch, Quản lý văn hoá – Nghệ thuật, Văn hoá dân tộc thiểu số, Viết văn – Báo chí, Ngôn ngữ và văn hóa quốc tế, Văn hoá học, Gia đình và công tác xã hội, Nghệ thuật đại chúng và các sinh viên có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

                                                                                                                HIỆU TRƯỞNG

DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 3 NĂM HỌC 2015-2016

Danh sách sinh viên thuộc diện được xét tốt nghiệp đợt tháng 6/2016 còn nợ học phí (cập nhật ngày 17/6)

Hiện nay còn một số sv nộp tại Ngân hàng nên danh sách tạm thời còn 20 sv chưa nộp học phí. Hết ngày mai Nhà trường sẽ công bố danh sách sinh viên NỢ HỌC PHÍ và không được xét tốt nghiệp. Đề nghị các sinh viên biết thông tin này hãy báo cho bạn mình. Sinh viên nào có tên trong Danh sách nợ này mà đã hoàn thành học phí qua Ngân hàng thì báo cho thầy biết. Nhớ ghi họ tên và mã sv

XEM DANH SÁCH SV NỢ HỌC PHÍ TẠI ĐÂY

Thông báo về việc nộp bằng tốt nghiệp THPT để hoàn thiện thủ tục xét tốt nghiệp

Theo quy định, trước khi xét tốt nghiệp sinh viên cần photo bằng tốt nghiệp THPT và mang theo bản chính đến phòng Đào tạo để đối chiếu. Nếu sinh viên không có bằng tốt nghiệp THPT hoặc không nộp bản sao và trình bản chính theo quy định thì sẽ không được xét tốt nghiệp. Vì vậy, Nhà trường thông báo các sinh viên còn chưa nộp thì khẩn trương nộp bằng tốt nghiệp THPT tại phòng Đào tạo trước ngày 8/6/2016. DANH SÁCH CÁC SINH VIÊN CHƯA NỘP BẰNG TẠI ĐÂY.