TUYỂN SINH

Thông báo lịch thi tuyển sinh năng khiếu năm 2017

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo lịch thi tuyển sinh năng khiếu năm 2017.

Ngày 30/06/2017: 9h00, thí sinh tập trung tại Hội trường D – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để làm thủ tục dự thi
Ngày 01/07/2017: Thí sinh dự thi năng khiếu

Thí sinh tải và theo dõi danh sách tại đây. 
Khi làm thủ tục dự thi và thi năng khiếu, thí sinh cầm theo Chứng minh thư nhân dân

Thông tin tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học năm 2017

A. ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

1.ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

1.1. Điều kiện về văn bằng

Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh;

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.

Quy định về việc tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng chính sách trong tuyển sinh năm 2017

Căn cứ Quy chế Tuyển sinh đại học và cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017;

Căn cứ Công văn số 603/BGDĐT-GDĐH ngày 17 tháng 02 năm 2017 về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017;

Căn cứ vào Đề án tuyển sinh của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, trên cơ sở chỉ tiêu tuyển sinh và yêu cầu của các ngành học, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội quy định cụ thể các điều kiện đối với việc tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng ưu tiên trong tuyển sinh đại học năm 2017 như sau:

Thông tin hỗ trợ tuyển sinh Đại học năm 2017

Họ và tên người phụ trách giải đáp thắc mắc:

 1. Trương Đại Lượng
 2. Trần Quốc Hưng

Kết quả tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học chính quy năm 2016

Điểm tuyển sinh các ngành học ( Thí sinh tải về và theo dõi )

 1. Ngành Khoa học thư viện – Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam
 2. Ngành Khoa học thư viện – Môn Phân loại tài liệu
 3. Ngành Khoa học thư viện – Môn Thư viện học đại cương
 4. Ngành Việt Nam học – Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam
 5. Ngành Việt Nam học – Môn Nghiệp vụ du lịch
 6. Ngành Việt Nam học – Môn Di sản văn hóa
 7. Ngành Quản lý văn hóa – Môn Cơ sở văn hóa Việt Nam
 8. Ngành Quản lý văn hóa – Môn Quản lý nhà nước về văn hóa
 9. Ngành Quản lý văn hóa – Môn Marketing văn hóa nghệ thuật