THÔNG BÁO

Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra – Đợt 2 năm học 2017-2018

Theo kế hoạch đào tạo, Nhà trường tổ chức đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2

Sinh viên tham dự bắt buộc phải đăng ký dự thi qua biểu mẫu sau theo link dưới đây:

Link đăng ký tham dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 2 năm học 2017 – 2018

Thời gian đăng ký : Đến hết ngày 19/11/2017

Dự kiến thời gian thi : Ngày 25,26/11/2017

Sinh viên lưu ý:

  • Sinh viên bắt buộc phải đăng nhập bằng EMAIL SINH VIÊN (đã được cấp theo mã sinh viên) mới đăng ký được
  • Sinh viên đọc thông báo hướng dẫn đăng nhập email sinh viên theo link sau:
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EMAIL SINH VIÊN
  • Lịch thi sẽ được thông báo sau khi có đủ số lượng thí sinh dự thi.

 

Thời khoá biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Giảng viên các khoa và sinh viên toàn trường tải và theo dõi thời khoá biểu dự kiến để lên kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017-2018

Kính gửi: – Các khoa chuyên ngành

Phòng Đào tạo thông báo Kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 2 năm học 2017–2018 cụ thể như sau:

  1. HƯỚNG DẪN

Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên theo địa chỉ:

Https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký -> Đăng ký chuyên ngành chính để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến tại địa chỉ: https://daotao.huc.edu.vn để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: Hướng dẫn phân luồng chỉ mang tính tham khảo, khi đăng khí môn học, sinh viên cần liên hệ với cố vấn học tập để được tư vấn và lập kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

  1. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN

Sinh viên các khoá K55, K56, K57, K58 và sinh viên tốt nghiệp chậm tiến độ đăng ký theo lịch cụ thể sau:

Đợt 1: 9h ngày 15/11 đến 17h ngày 16/11/2017, dành cho sinh viên K53,54,55,56

Đợt 2: 9h ngày 17/11 đến 17h ngày 18/11/2017, dành cho sinh viên K57

Đợt 3: 9h ngày 19/11 đến 17h ngày 20/11/2017, dành cho sinh viên K58

  1. LƯU Ý

Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh thời khóa biểu chính thức. Sau khi Nhà trường công bố thời khóa biểu chính thức, sinh viên in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

Lịch học chỉ hiện thị khi Nhà trường chính thức Công bố thời khóa biểu và khi tiền học phí hiển thị trên Cổng thông tin sinh viên. Sinh viên kiểm tra đăng kí thành công bằng cách menu “Xem lịch học”, chọn học kỳ, năm học và ấn “IN LỊCH HỌC”

Cố vấn học tập có trách nhiệm nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ để tư vấn cho sinh viên đăng ký và khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Cố vấn học tập chịu trách nhiệm về việc hướng dẫn sinh viên đăng ký.

Phòng Đào tạo sẽ nhận đơn đăng ký bổ sung đối với sinh viên có các môn bị hủy từ ngày 27/11 đến ngày 29/11/2017 (Mẫu đơn sinh viên tải về trên trang http://daotao.huc.edu.vn) trực tiếp tại Phòng Đào tạo. Sau thời hạn này Phòng Đào tạo sẽ không nhận đơn đăng ký bổ sung.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

phân luồng học kỳ 2 17 18

PHÒNG ĐÀO TẠO

Điểm thi học kỳ các lớp hệ vừa làm vừa học (2/10/2017)

Sinh viên theo dõi điểm thi học kỳ các lớp hệ Vừa làm vừa học tai file đính kèm

Bang Diem VLVH

Thông báo danh sách sinh viên bị hủy lịch học kì 1 năm 2017-2018

Nhà trường thông báo sẽ hủy Lịch học cá nhân của các sinh viên còn nợ học phí năm học 2016-2017 (Bao gồm cả kì phụ). Các em có ý kiến gì xin liên hệ với phòng Đào tạo trước ngày 24/9/2017. Sau ngày thông báo trên nhà trường sẽ xóa lịch học và mọi thắc mắc sẽ không được giải quyết. Xem DANH SÁCH sinh viên bị hủy lịch học phần file đính kèm dưới đây.

K54 CĐ; K55 CĐ; K56-CĐ

K54 ĐH; K55-ĐH; K56-ĐH; K57-ĐH;

K57 LT

Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin sinh viên dành cho khóa K58

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã hoàn thiện việc cấp mã sinh viên và tài khoản sinh viên để truy cập cổng thông tin.

Sinh viên K58 có thể truy cập theo địa chỉ sau :

  1. https://portal.huc.edu.vn
  2. Truy cập vào www.daotao.huc.edu.vn sau đó vào menu CỔNG THÔNG TIN SINH VIÊN

Sinh viên lưu ý nếu truy cập theo link trực tiếp của cổng thông tin phải ghi đầy đủ link : https://portal.huc.edu.vn

Sinh viên có thể tải và xem hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên theo file đính kèm tại đây. 

Sinh viên tải và theo dõi danh sách sinh viên, kiểm tra mã sinh viên của mình tại đây

Các chức năng cụ thể, sinh viên sẽ được hướng dẫn tại buổi tập huấn.