THÔNG BÁO

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (Kì 1 năm học 2017-2018)

Phòng Đào tạo thông báo:

  1. Sinh viên theo dõi và tải danh sách tốt nghiệp tại đây
  2. Sinh viên xem và phản hồi (nếu có sai sót) về Phòng Đào tạo đến hết ngày 15/01/2018
  3. Danh sách dự kiến tốt nghiệp bao gồm sinh viên đã hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo
  4. Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đều chưa kiểm tra điều kiện về chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc Phòng, Tiếng Anh đầu ra.

Điểm thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 3 năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi và tải điểm thi về TẠI ĐÂY

Thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

IMG_2915

Danh sách sinh viên bị hủy lịch học học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Theo Thông báo của Nhà trường, sau ngày 15/12/2017 sinh viên nào còn nợ học phí Nhà trường sẽ HỦY ĐIỂM THI HỌC KÌ 1 VÀ HỦY LỊCH HỌC HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2017-2018 (mà sinh viên vẫn phải nộp học phí cho tất cả các học phần đã bị hủy). Vì vậy, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành hủy lịch học học kỳ 2 của những sinh viên nợ học phí có tên trong danh sách dưới đây:

K54-đại họcK54-cao đẳng

K55-đại họcK55-cao đẳngK55-liên thông

K56-đại họcK56-cao đẳngK56-liên thông

K57-đại họcK57-liên thông

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Thời khóa biểu học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Điểm thi học kỳ các lớp Đại học hệ Vừa Làm Vừa Học (22/12)

Sinh viên theo dõi điểm thi học kỳ tại file đính kèm

Điểm thi HK các lớp hệ VLVH