THÔNG BÁO

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2018-2019

  1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 2 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

lich dang ky tin chi

* LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Phân luồng HK2 18-19 vannth

Thời khoá biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018-2019

Giảng viên và sinh viên theo dõi thời khoá biểu học kỳ 2 năm học 2018-2019 tại file đính kèm:

Thời khóa biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT nhận được đơn xin gia hạn học phí của sinh viên các khóa. Để tạo điều kiện cho sinh viên, Nhà trường đồng ý cho sinh viên nợ học phí được gia hạn nộp tới hết thứ 6 (ngày 23/11/2018)

Hết thời hạn kể trên, nếu sinh viên không hoàn thành việc nộp học phí theo quy định, Nhà trường sẽ không cho phép sinh viên tham dự thi kỳ thi kết thúc học phần học kỳ I. Sinh viên sẽ phải nhận điểm 0 (điểm không) và vẫn phải đóng học phí cho các học phần đã đăng ký.

Sinh viên theo dõi danh sách nợ học phí tại file đính kèm

k58 ĐH     k57 ĐH       k56 ĐH         k55 ĐH          k54 ĐH

cđ k56        cđ k55         cd k54

Thông báo v/v trả bằng cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ Chính quy tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT thông báo tới sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy được tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 đến hoàn thiện các thủ tục để nhận  hồ sơ tốt nghiệp:

  1. Thời gian: từ 08h00, thứ hai, ngày 5/11/2018.
  2. Thủ tục bao gồm:

– Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMTND, nộp giấy xác nhận trả tài sản có đủ 05 chữ ký của: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính tổng hợp, Khoa chủ quản, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục(mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại Trung tâm Thông tin-Thư viện).

– Trường hợp đến nhận thay bằng tốt nghiệp và hồ sơ cần phải xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ Chứng minh thư ND của người được uỷ quyền, chứng minh thư ND công chứng của người uỷ quyền.

+ Giấy xác nhận trả tài sản của người uỷ quyền.

– Đối với sinh viên đào tạo theo hệ cử tuyển được nhận bản photo công chứng (bảng điểm và bằng). Nhà trường sẽ trả trực tiếp bản gốc bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh cử đi học (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong công văn gửi các Sở).

Điểm thi phân loại tiếng anh đầu vào K59 năm 2018

Sinh viên K59 xem điểm thi tiếng anh phân loại đầu vào tại file đính kèm Điểm TAPL năm 2018

Sinh viên đủ điểm được miễn các học phần tiếng anh kiểm tra điểm quy đổi trên cổng thông tin.

1 12

 

Thông báo lịch thi giữa kỳ I, năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO

Lịch thi giữa kỳ I, năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ I, năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo).

Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin chi tiết trên tài khoản cá nhân của sinh viên (về: phòng thi, ca thi, thời gian thi,…) trước ngày 16/10/2018.

Thời gian sinh viên rà soát và phản hồi các thông tin về lịch thi (với trường hợp chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…) từ ngày 16/10- 23/10/2018.

Sinh viên trong diện dự thi (các lớp theo thông báo số 604/TB -ĐHVHHN ngày 05/10/2018) cần chủ động theo dõi thông tin cập nhật về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra đợt thi. Liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLGD để giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi. Mang và xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi.

Đề nghị các Phòng, khoa phối hợp phổ biến thông tin, đôn đốc nhắc nhở sinh viên chủ động ôn tập và cập nhật lịch thi (đặc biệt sinh viên K59)./.