THÔNG BÁO

Thông báo đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 4

Theo kế hoạch đào tạo, Nhà trường tổ chức đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 4.

Sinh viên tham dự bắt buộc phải đăng ký dự thi qua biểu mẫu sau theo link dưới đây:

Link đăng ký tham dự thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra

Thời gian đăng ký : Đến hết ngày 02/04/2017

Dự kiến thời gian thi : Ngày 08, 09/04/2017

Sinh viên lưu ý:

 

Thông báo đăng ký bổ sung học kỳ phụ

Thực hiện kế hoạch tổ chức đăng ký môn học cho học kỳ phụ sắp tới, sau khi kết thúc thời gian đăng ký môn học, Phòng Đào tạo sẽ tiếp tục nhận đơn đăng ký môn học bổ sung đến hết ngày 29/03/2017.

Thông báo tổ chức thi học kì 2 sớm (một số môn)

Đề nghị giảng viên và sinh viên xem Thông báo tại đường LINK sau

Danh sách sinh viên nợ học phí (tính đến ngày 20/3/2017)

Nhà trường đang rà soát danh sách các sinh viên nợ học phí để lập danh sách các sinh viên không được dự thi HK 2 năm học 2016-2017 và sẽ hủy điểm của các sinh viên cố tình thi. Nhà trường yêu cầu sinh viên:

  1. Kiểm tra thông tin về tình trạng học phí của mình trong các file được đính kèm thông báo này. Nếu sinh viên nào có thắc mắc thì đến TRỰC TIẾP phòng Đào tạo để được xem xét (từ nay đến hết ngày 30/3/2017). Đề nghị các em báo cho bạn mình nếu các em thấy bạn trong danh sách nợ học phí này.
  2. Tất cả các sinh viên nợ học phí tính đến thời điểm này đều bị hủy lịch học kỳ phụ đã đăng kí. Việc hủy lịch học được tiến hành từ 1/4/2017.

Danh sách sinh viên nợ học phí

DHK53

CDK54, DHK54

CDK55, DHK55, LTK55

CDK56, DHK56, LTK56

DHK57, LTK57

Danh sách sinh viên nợ học phí (tính đến 12/3/2017)

Các sinh viên nợ học phí trong Danh sách sau đây sẽ thuộc diện không được thi, hủy kết quả thi học kỳ 2 năm học 2016-2017 và vẫn phải nộp học phí cho các môn đã đăng kí học. Đề nghị sinh viên kiểm tra Danh sách sinh viên nợ học phí. Nếu sinh viên nào phát hiện mình đã nộp học phí qua Ngân hàng nhưng chưa được trừ tiền trên phần mềm thì mang hóa đơn đến phòng Tài vụ (gặp cô Bình) để được xem xét (Sau đó báo lại cho Phòng Đào tạo).

DHK53

CDK54, DHK54

CDK55, DHK55, LTK55

CDK56, DHK56, LTK56

DHK57, LTK57

Thông báo thời gian đăng ký học kỳ phụ

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2016-2017, Nhà trường dự kiến thời gian đăng ký học kỳ phụ cho năm học 2016-2017 như sau:

Thời gian: Từ 10h ngày 14/03/2017 đến hết ngày 19/03/2017.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên các khóa hệ đại học, cao đẳng và liên thông chính quy.

Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:

  1. Sinh viên K57 : chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1.
  2. Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ học phần cần đăng ký.