THÔNG BÁO

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019

 1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

33245558_1225805417550273_5311492317301964800_n

 * LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khoá biểu dự kiến HK 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn phân luồng HK 1 năm học 2018-2019

Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 6

Để chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đăng ký và thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 6 năm học 2017-2018.

Sinh viên các khoá đăng ký theo link tại thông báo này

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 6

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 28/05/2018

Dự kiến thi vào ngày: 02/06/2018

Chú ý:

– Bắt buộc đăng nhập bằng email sinh viên mới có thể truy cập và đăng ký được.

– Không được phép sử dụng 1 email đăng ký cho nhiều sinh viên khác.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Thông báo dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

 1. I) DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC K55, CAO ĐẲNG K55,56 VÀ LIÊN THÔNG.

( Dự kiến tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp)

Để hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo đề nghị cán sự lớp của các lớp đến gặp cô Thủy phòng Đào tạo để được hướng dẫn làm thủ tục, hiệu chỉnh thông tin cá nhân.

 1. II) ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2018:

Sinh viên làm thủ tục thanh toán trả tài sản. Mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại trung tâm Thông tin – Thư viện.

III) ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ: TIẾNG ANH ĐẦU RA; GIÁO DỤC THỂ CHẤT; QUỐC PHÒNG – AN NINH (TRƯỜNG KHÁC CẤP)

1- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đầu ra (bản gốc+ 01 bản sao có công chứng)
2- Sinh viên có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (bản gốc + 01 bản sao có công chứng)
– Nộp tại: Cổng thông tin – Phòng đào tạo.

IV- ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP 3

Sinh viên nộp bản gốc+ 01 bản sao có công chứng

Nộp tại: – Khoa QLVH, VHH – Cô Phượng ( Bàn số 9) – Phòng Đào tạo

– Khoa TV-TT, VHDT – Thầy Khánh ( Bàn số 8) – Phòng Đào tạo

– Khoa XB – PH, VV-BC – Thầy Hùng ( Bàn số 6) – Phòng Đào tạo

– Khoa NTĐC, GĐCTXH, NNQT – Cô Thủy– Phòng Đào tạo

– Khoa VHDL, DSVH – Cô Thanh – Phòng Đào tạo

 

GHI CHÚ:  Bản gốc Chứng chỉ; Bằng tốt nghiệp cấp 3 – Sau khi kiểm tra, phòng Đào tạo sẽ trả lại cho sinh viên.

VI – THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VÀ NỘP CÁC LOẠI GIẤY TỜ TRÊN:

Từ 10/5/2018 đến 16h00 ngày 30/5/2018

Nếu các em không nộp đúng thời hạn sẽ không được xét tôt nghiệp đợt tháng 6/2018.

Ghi chú: – Riêng Giấy thanh toán trả tài sản sinh viên sẽ nộp trong ngày nhận Bằng tốt nghiệp và hồ sơ đầu vào.

– Chứng chỉ do trường Đại học Văn hoá Hà Nội cấp sinh viên không phải nộp

Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

SINH VIÊN TẢI LỊCH THI TẠI ĐÂY

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo). Trong đó:

 1. Về thời gian tổ chức thi và chấm thi tập trung

Thời gian tổ chức kỳ thi : Từ 07/5 – 26/5/2018

Lịch làm việc trong mỗi buổi thi:

thi

Thời gian chấm thi tập trung:  Từ 14/5 – 01/6/2018

 1. Thời gian cập nhật lịch thi và yêu cầu với sinh viên

Trước ngày 27/4/2018: Hoàn thành cập nhật thông tin lịch thi trên tài khoản cá nhân của sinh viên.

Từ ngày 27/4 – 04/5/2018: Sinh viên rà soát lịch thi cụ thể về ca thi, thời gian thi và phản hồi các thông tin trực tiếp về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi; trùng thời gian thi; vv…)

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

 1. Yêu cầu với các đơn vị, cán bộ giảng viên.

Đề nghị trưởng các khoa phân công và đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi phải có mặt đúng thời gian quy định./.

Thông báo tuyển sinh trình độ Đại học hình thức Vừa làm vừa học năm 2018

THÔNG BÁO

Tuyển sinh trình độ Đại học hình thức vừa làm vừa học năm 2018

Căn cứ Quy chế đào tạo đại học hệ vừa làm vừa học được ban hành kèm theo Quyết định số 822/QĐ-ĐHVHHN ngày 29/06/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-BVHTTDL ngày 06/03/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội;

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh trình độ đại học hình thức vừa làm vừa học như sau:

 1. NGÀNH TUYỂN SINH:

Được sự cho phép của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hàng năm, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh Hệ vừa làm vừa học các ngành như sau: Quản lý văn hóa; Thông tin – thư viện; Du lịch; Bảo tàng học.

 1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:
STT Chương trình Chỉ tiêu
1 Liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học ngành QLVH (hệ VLVH) 60
2 Đại học (hệ VLVH) 250

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

 1. Đào tạo để cấp bằng cử nhân đại học

Nhà trường xét tuyển theo một trong hai cách sau (tùy theo từng trường hợp thí sinh cụ thể):

– Sử dụng kết quả thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia: Xét tuyển theo dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia hàng năm của thí sinh. Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đào tạo VLVH tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy trong năm.

– Sử dụng kết quả học tập (học bạ) trung học THPT, BTVH: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung học THPT, BTVH của thí sinh. Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển đào tạo VLVH tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển vào các ngành đại học hệ chính quy trong năm.

 1. Đào tạo liên thông

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng hoặc đại học của thí sinh.

Căn cứ chỉ tiêu được xác định trong năm, Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức xét tuyển trong số thí sinh đăng ký, lấy kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

 1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO
 2. Thời gian đào tạo:
STT Hình thức đào tạo Thời gian đào tạo chuẩn Thời gian đào tạo tối thiểu
1 Đại học 4.5 năm 3.5 năm
2 Liên thông từ cao đẳng 2.5 năm 2.0 năm
3 Liên thông từ trung cấp 3.5 năm 3.0 năm
 1. Tổ chức và quản lý đào tạo: theo tín chỉ.
 2. ĐỊA ĐIỂM ĐÀO TẠO VÀ BẰNG TỐT NGHIỆP

Học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội hoặc các cơ sở liên kết đào tạo của Trường tại các địa phương trong cả nước theo một trong các hình thức: 2 đến 3 kỳ/năm; các ngày cuối tuần; 10 ngày/tháng… theo đề nghị của học viên. Riêng ngành Thông tin – thư viện chủ yếu đào tạo mỗi năm 2 kỳ vào 3 tháng hè. Sinh viên sau khi hoàn thành khóa học và đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp theo Quy chế đào tạo đại học sẽ được cấp bằng tốt nghiệp Đại học.

 1. HỒ SƠ TUYỂN SINH

– 01 phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội );

– 01 bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp và bảng điểm các hệ theo quy định của từng bậc đào tạo;

– 02 ảnh màu cỡ 4×6 (ghi họ tên, ngày sinh, nơi sinh ở mặt sau ảnh) chụp trong vòng 6 tháng gần nhất;

– 01 giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (được cấp trong vòng 06 tháng tính đến ngày dự thi);

– 01 giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– 02 phong bì (có dán tem) ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại người dự thi;

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN

            Thí sinh mua hồ sơ dự tuyển tại phòng Đào tạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và tại các cơ sở liên kết của Trường ở các địa phương.

Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí xét tuyển tại phòng Đào tạo Trường Đại học Văn hóa Hà Nội từ ngày 05/4/2018

Địa chỉ liên hệ:

 1. Phòng Đào tạo, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, 418 La Thành, Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: 024.38511971/ 102, 103 hoặc 0904671897 hoặc 0912820777.
 2. Phòng Đào tạo các trường Cao đẳng, Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật, các Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh (có liên kết đào tạo).

Mọi thông tin chi tiết thí sinh có thể  tham khảo tại trang tin điện tử của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội theo địa chỉ: http://www.huc.edu.vn.

Thông báo tuyển sinh VLVH (1)

Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

THÔNG BÁO

       Vv: Tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

         Kính gửi:

 • Căn cứ quyết định giao nhiệm vụ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản của Trường Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM cho Trung tâm PTCNTT.
 • Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trí Đức với Trung tâm PTCNTT- Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM về việc thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 17/2016.
 • Căn cứ biên bản nghiệm thu phòng máy của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trí Đức đáp ứng theo thông tư 17/2016 để Trung tâm PTCNTT- Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM có thể tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 17/2016.

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trí Đức kính gửi quý đơn vị Thông báo nhận hồ sơ ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cụ thể như sau:

 1. Thời gian ôn tập và thi:
 • Thời gian học bồi dưỡng kiến thức: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần (Sáng từ 08-11h, chiều từ 14-17h).
 • Thi: Chủ nhật hàng tuần.
 • Cấp phát chứng chỉ: Sau thi từ 10 ngày (Đối với học viên đỗ).
 1. Định mức kinh phí theo cấp độ (ĐVT: đồng)
Chứng chỉ Lệ phí ôn tập                 (30 tiết) Lệ phí thi, cấp chứng chỉ Hình thức thi Ghi chú
   Ứng dụng CNTT cơ bản 300,000 đ 500.000 đ Trên máy tính
 1. Hình thức đăng ký và địa chỉ liên hệ:

– Hồ sơ đăng ký: Mỗi chứng chỉ học viên nộp 02 ảnh 3×4, 01 CMT photo

– Quý đơn vị cử cán bộ phụ trách lập danh sách và liên lạc với Trung tâm NN&TH – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để đăng ký tham gia.

Liên hệ: Các cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp với đ/c Vân – điện thoại: 0902.171.666

TBTS-THCB-TĐ-TTPTCNTT-HCM-ĐHVH