THÔNG BÁO

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên, Thư viện viên

85683CC2-9F0A-4B85-9143-56D77FB36057 9DFE1A69-7E4B-4B73-9B96-33223A3892EB 35D88A1B-6CC6-463E-80E1-2C3457D54599 B854CE72-83F9-417A-B5EB-87D254F28C37 9013C46F-4CD2-46D4-A121-DEAF1D0B3C37 ED6FBA5A-A81E-4D30-8AE1-390711F2E0C8 DDF5A64C-5EE8-492B-8FE0-4AB7FBF79219 D038D6D3-167B-407B-A362-3062FE76076C

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018:

K54-ĐH , K55-ĐHK56-ĐHK57-ĐHK58-ĐH

K55-CĐK56-CĐ

K57-L.thôngK58-L.thông

Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 2 năm 18-19

SINH VIÊN LƯU Ý:
– Đợt thi Tiếng Anh đầu ra này sẽ là lần cuối trước khi chốt danh sách tốt nghiệp, sinh viên được cảnh báo nợ chứng chỉ trong đợt xét tốt nghiệp vừa rồi để ý để đăng ký.
– Đây là Đợt tốt nghiệp cuối cùng trong năm 2018, vì vậy những sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh là B1 đối với sinh viên ngành Việt Nam học và Văn hoá học, A2 đối với sinh viên các ngành còn lại.
– Những sinh viên dự kiến tốt nghiệp từ năm 2019 trở đi, chú ý chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo lộ trình mới để đăng ký đúng trình độ
– Mã sinh viên sẽ lấy theo Email Sinh viên. Đề nghị không được lấy Email sinh viên đăng ký hộ.
Thời hạn đăng ký : Đến hết ngày 13/09/2018

LINK ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/forms/zAtu0fjyihH1TV5o1

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 1 năm 18-19

Sinh viên tải về và theo dõi kết quả tại đây

Thông báo v/v gia hạn nộp học phí và chứng chỉ Tiếng Anh đầu ra đối với SVTN đợt T09/2018

41457986_2457086274517837_743803578782580736_n

Thời khóa biểu học kỳ 1 K59

Sinh viên tải thời khóa biểu K59 học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 tại đây