Thời khóa biểu

Dự kiến thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã dự kiến xong thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017.

Sinh viên có thể tải về và theo dõi tại đây

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 – 2017

Xem Thời khóa biểu học kỳ 1 nă học 2016 – 2017 TẠI ĐÂY