Thời khóa biểu

Thời khoá biểu dự kiến học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

Giảng viên các khoa và sinh viên toàn trường tải và theo dõi thời khoá biểu dự kiến để lên kế hoạch đăng ký môn học cho học kỳ 2 năm học 2017 – 2018.

THỜI KHOÁ BIỂU HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2017 – 2018

Thông báo kế hoạch đăng ký bổ sung môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

Căn cứ thông báo đăng ký bổ sung môn học cho học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, sau khi kết thúc đợt đăng ký, Nhà trường đã điều chỉnh lại thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2017 – 2018. Sinh viên trước khi nộp đơn đăng ký bổ sung cần lưu ý:

  • Các lớp quá ít số lượng sinh viên đăng ký, Nhà trường đã hủy và sắp xếp lại lịch học phù hợp cho sinh viên.
  • Danh sách các lớp hủy, sinh viên có thể tải file đính kèm và theo dõi tại thông báo này
  • Sinh viên kiểm tra lịch học cá nhân của mình tại trang cá nhân (Sinh viên vào phần xem lịch học, chọn học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, chọn IN LỊCH HỌC để kiểm tra)
  • Sau khi kiểm tra lịch học, nếu sinh viên nào muốn đăng ký bổ sung, nộp đơn trực tiếp về Phòng Đào tạo hoặc qua email: daotao@huc.edu.vn.
    Danh sách các lớp môn học đăng ký bổ sung trong đợt này, sinh viên tải file đính kèm và theo dõi tại thông báo này.
    Thời hạn nhận đơn đăng ký bổ sung: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 16/06/2017

     

Thông báo kế hoạch đăng ký môn học học kỳ 1 năm học 2017-2018

1.Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cổng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2017-2018.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018.

Dự kiến thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017

Hiện nay, Phòng Đào tạo đã dự kiến xong thời khóa biểu học kỳ phụ năm học 2016 – 2017.

Sinh viên có thể tải về và theo dõi tại đây

Thời khóa biểu học kì 1 năm học 2016 – 2017

Xem Thời khóa biểu học kỳ 1 nă học 2016 – 2017 TẠI ĐÂY