Sau đại học

Tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 (đợt 2)

Trường Đại học Văn hoá Hà Nội thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2016 (đợt 2), cụ thể như sau:

I. TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

1. Các ngành tuyển sinh

  • Văn hóa học- mã số: 60310640
  • Quản lý văn hóa- mã số: 60310642
  • Khoa học Thông tin- thư viện- mã số: 60320203