Lịch thi

Thông báo về việc chuyển lịch thi giữa học kỳ II năm học 2017-2018

Do thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 và các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, 59 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội diễn ra tập trung từ ngày 23/3 đến 25/3/2018, để đảm bảo cho chất lượng công tác tổ chức thi và kết quả thi của sinh viên, Nhà trường điều chỉnh lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2017 -2018 như sau:

Lịch thi ngày 24/3/2018 chuyển sang ngày 14/4/2018.

Lịch thi ngày 25/3/2018 chuyển sang ngày 15/4/2018.

Lịch thi các môn ngày 31/3, 01, 07, 08/4/2018 giữ nguyên không thay đổi.

Đề nghị các đơn vị thông báo tới giảng viên và sinh viên để thực hiện theo lịch điều chỉnh. Sinh viên chú ý cập nhật lại lịch thi trên cổng thông tin sinh viên./.

Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 3 năm học 2017-2018

Để chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đăng ký và thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 3 năm học 2017-2018.

Sinh viên các khoá đăng ký theo link tại thông báo này

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 3

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 11/03/2018

Dự kiến thi vào ngày: 17-18/03/2018

Chú ý:

– Bắt buộc đăng nhập bằng email sinh viên mới có thể truy cập và đăng ký được.

– Không được phép sử dụng 1 email đăng ký cho nhiều sinh viên khác.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Thông báo lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 3 (2017-2018)

Căn cứ vào số sinh viên đăng ký từ ngày18/12- 29/12/2017. Nhà trường thông báo lịch thi chuẩn Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 3 năm học 2017-2018 như sau:

tieng anh dot 3

Sinh viên lưu ý xem lịch thi cụ thể trên trang cá nhân của mình.

Danh sách sinh viên đã đăng ký thi Đợt 3 tại đây:

  1. Tiếng Anh A2
  2. Tiếng Anh B1

Thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2017-2018

TẢI LỊCH THI HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2017-2018 TẠI ĐÂY

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi học kỳ I, năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo).

1.Về thời gian tổ chức thi và chấm thi tập trung:

– Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 04/12 – 24/12/2017

– Lịch làm việc mỗi buổi thi:

123

Thời gian chấm thi tập trung:  Từ 11/12 – 29/12/2017

  1. Thời gian cập nhật lịch thi và yêu cầu với sinh viên

– Trước ngày 24/11/2017: Hoàn thành cập nhật thông tin lịch thi trên tài khoản cá nhân của sinh viên.

– Từ ngày 24/11 – 28/11/2017: Sinh viên rà soát lịch thi cụ thể về ca thi, thời gian thi và phản hồi các thông tin trực tiếp về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…)

–  Sinh viên phải chủ động theo dõi và cập nhật thông tin về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

– Căn cứ vào Quyết định về việc cấp và sử dụng thẻ sinh viên của trường Đại học Văn hóa hà Nội, ngày 06/11/2017 sinh viên sự thi bắt buộc phải có thẻ khi dự thi. Trường hợp mất thẻ phải có giấy xác nhận tạm thời (có dán ảnh) do Phòng Công tác sinh viên cấp.

Thông báo lịch thi giữa kì 1 năm học 2017 – 2018

[TẢI VÀ THEO DÕI LỊCH THI TẠI ĐÂY]

Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ I, năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo).

Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin trên tài khoản cá nhân của sinh viên (về: phòng thi, ca thi, thời gian thi,…) trước ngày 04/10/2017.

Thời gian sinh viên rà soát lịch thi và phản hồi các thông tin về lịch thi (với trường hợp chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…) từ ngày 05/10- 10/10/2017.

Sinh viên cần chủ động theo dõi thông tin cập nhật về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra đợt thi. Liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLGD để giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi. Mang và xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi.

Đề nghị lãnh đạo các khoa phổ biến thông tin, phối hợp đôn đốc nhắc nhở sinh viên chủ động ôn tập và cập nhật lịch thi (đặc biệt sinh viên K58); Phòng Đào tạo rà soát việc cấp phát và sử dụng thẻ sinh viên (cấp đổi thẻ, cấp lại, cấp thẻ mới đối với sinh viên năm 1) để đảm bảo điều kiện dự thi cho sinh viên./.

Kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ học kỳ I, năm học 2017 – 2018

Để giảm tải áp lực cho sinh viên trong kỳ thi học kỳ I năm học 2017 – 2108, Nhà trường tiếp tục tổ chức đợt thi giữa kỳ cho một số học phần kết thúc trong 7 tuần đầu. Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị và sinh viên kế hoạch tổ chức đợt thi như sau:

Để giảm tải áp lực cho sinh viên trong kỳ thi học kỳ I năm học 2017 – 2108, Nhà trường tiếp tục tổ chức đợt thi giữa kỳ cho một số học phần kết thúc trong 7 tuần đầu. Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị và sinh viên kế hoạch tổ chức đợt thi như sau:

1.Các học phần tổ chức thi giữa kỳ (Cho các lớp học vào 7 tuần đầu)

thi

2.Thời gian tổ chức thi: Trong 4 ngày 21/10; 22/10; 28/10 và 29/10/2017.

3.Kế hoạch tổ chức thi:

  • Ngày 26/9/2017: Thông báo cho sinh viên kế hoạch tổ chức thi, danh sách các lớp.
  • Trước 29/9/2017: Công bố danh sách phòng thi cụ thể và hoàn thành cập nhật lịch thi trên cổng thông tin cá nhân của sinh viên.
  • Ngày 21/10; 22/10; 28/10 và 29/10/2017: Tổ chức thi.

4.Yêu cầu đối với các đơn vị, giảng viên và sinh viên

  • Các khoa thông báo tới giảng viên, sinh viên về kế hoạch tổ chức thi. Trưởng khoa đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.
  • Sinh viên chủ động việc ôn tập và hoàn thành nội dung yêu cầu của môn học (như: bài nghiên cứu, bài thuyết trình… đối với môn Phương pháp nghiên cứu khoa học) để đảm bảo cho chất lượng kỳ thi.
  • Phòng Hành chính – Quản trị, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định./.