Lịch thi

Kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2016-2017 và một số yêu cầu đối với quy trình tổ chức thi

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ năm học 2016- 2017 và một số yêu cầu đối với công tác tổ chức thi như sau:

I.Về công bố kế hoạch thi

  1. Về lịch thi: SINH VIÊN TẢI LỊCH THI TẠI ĐÂY

Lịch thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 4

lich thi

Thông báo về thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1, năm học 2016-2017

Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt 1 năm học 2016-2017, Nhà trường thông báo đến sinh viên đã đăng ký dự thi:

  1. Thời gian thi: Ngày 21,22/11/2016
  2. Địa điểm thi:
  • Thi trắc nghiệm máy (Nghe, Đọc, Viết) : Tại phòng máy tầng 4 nhà A
  • Thi Nói : Phòng Ag.408

Thông báo về lịch thi học kỳ 1 năm học 2016-2017

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2016 – 2017, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi học kỳ I năm học 2016 -2017 như sau:

1. Về lịch thi và phản hồi thông tin về lịch thi :
– Bấm vào để xem lịch thi tổng quát toàn trường.

Thông báo lịch thi trắc nghiệm máy môn Tiếng Anh HP1 và Tiếng Anh tương đương trình độ A2

Lịch thi trắc nghiệm máy môn Tiếng Anh cơ bản học phần 1 và Tiếng Anh trình độ tương đương A2 HK2, năm học 2015-2016
(Thời gian thi trong tuần từ 23/5 đến 28/5/2016)

Thông báo gia hạn nộp hồ sơ tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015

Căn cứ thông báo số 528/TB-ĐHVHHN ngày 27/8/2015 về việc tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo về việc điều chỉnh Kế hoạch tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015 như sau: