Lịch thi

Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 2) như sau:

 1. Thời gian tổ chức đợt thi: Ngày 16/9/2018
 2. Nội dung thi:

Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm máy

– Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp

 1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Đại học và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.

 1. Lịch ca thi:

4.1.  Kỹ năng nghe, đọc, viết  (Phòng máy: Ag.402)

ndv

4.2. Kỹ năng nói  (Phòng Ag.408)

noi

 1. Công việc và trách nhiệm thực hiện:

– Ban chỉ đạo: Chỉ đạo, tổ chức đợt thi theo đúng tiến độ và nghiêm túc.

– Phòng Khảo thí & ĐBCLGD: Là đầu mối thường trực, giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức thi.

– Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:  Phối hợp với Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong công tác tổ chức cho sinh viên đăng ký và tổ chức thi.

– Khoa Ngôn ngữ  & Văn hóa quốc tế: Phân công giảng viên tham gia công tác chấm thi.

– Phòng Hành chính, Tổng hợp: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của đợt thi./.

 

Nơi nhận:                                          

Ban Giám hiệu (để báo cáo);   

Các khoa, Phòng, Ban;      

– Lưu VT, KT&ĐBCLGD, Thịnh (15).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hương

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo  Kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017 -2018 như sau:

 1. Về thời gian tổ chức thi:

– Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 06/8 – 11/8/2018 (có lịch thi kèm theo)

– Lịch làm việc mỗi buổi thi:

lichthikyphu

 1. Về thời gian chấm thi tập trung: Từ 13/8 -17/8/2017
 2. Thời gian hoàn thành cập nhật lịch thi

Thời gian hoàn thành lịch thi trên cổng thông tin sinh viên: 20/6/2018

– Thời gian sinh viên phản hồi thông tin lịch thi ( với các trường hợp thiếu môn thi, trùng lịch thi…) từ ngày 20/6 – 30/06/2018.

– Đối với sinh viên thi bổ sung các môn của kỳ trước gửi đơn tại Phòng Khảo thí & ĐBCL GD trước ngày 23/6/2018.

 1. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi:

– Cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về ca thi, thời gian thi qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin sinh viên, phản ánh thông tin lịch thi về phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong thời gian quy định.

– Sinh viên chủ động ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

– Có mặt tại phòng thi  ít nhất 15 phút trước khi thi và xuất trình thẻ sinh viên để được dự thi.

Đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch./.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra đợt 6

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 6. (SINH VIÊN TẢI VỀ VÀ XEM TẠI ĐÂY)

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 – 2018 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 6) như sau:

 1. Thời gian tổ chức đợt thi: Ngày 02/6/2018
 2. Nội dung thi:

Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm máy

– Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp

 1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Đại học và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.

Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công

 1. Lịch ca thi:

ca thi

(Địa điểm: Phòng thi máy:  Ag.402;   Phòng thi nói: Ag.404Ag.408)

Thông báo lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra (đợt 5) năm học 2017 – 2018

tadr5

Thông báo thay đổi lịch thi

Do các giảng viên bận công việc của Nhà trường nên lịch thi các môn, ngày thi sau sẽ có sự thay đổi chuyển xuống đợt thi cuối kỳ :
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam: tất cả các ngày
2: Lịch sử văn học Việt Nam: cả ngày 31/3/2018
3: Văn học Việt Nam XX-1945: chiều ngày 31/3/2018

Sinh viên theo dõi thông báo và báo cho các thành viên trong lớp nắm được thông tin.

Thông báo về việc chuyển lịch thi giữa học kỳ II năm học 2017-2018

Do thời gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 và các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, 59 năm ngày thành lập Trường Đại học Văn hóa Hà Nội diễn ra tập trung từ ngày 23/3 đến 25/3/2018, để đảm bảo cho chất lượng công tác tổ chức thi và kết quả thi của sinh viên, Nhà trường điều chỉnh lịch thi giữa kỳ học kỳ II năm học 2017 -2018 như sau:

Lịch thi ngày 24/3/2018 chuyển sang ngày 14/4/2018.

Lịch thi ngày 25/3/2018 chuyển sang ngày 15/4/2018.

Lịch thi các môn ngày 31/3, 01, 07, 08/4/2018 giữ nguyên không thay đổi.

Đề nghị các đơn vị thông báo tới giảng viên và sinh viên để thực hiện theo lịch điều chỉnh. Sinh viên chú ý cập nhật lại lịch thi trên cổng thông tin sinh viên./.