Hệ vừa làm vừa học

Điểm thi các lớp hệ VLVH (T9.2018)

Học viên các lớp hệ VLVH theo dõi điểm thi tại file đính kèm

Bảng điểm các lớp hệ VLVH (T9/2018)

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC NĂM 2016

A.ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC
I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH
1.1. Điều kiện về văn bằng
Những người đã có bằng tốt nghiệp cao đẳng đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng ký dự thi (ngành gần/ngành khác).

Thông báo tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2015

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh hệ Vừa làm vừa học năm 2015

  • Trình độ đại học
  • Trình độ liên thông từ trung cấp lên đại học, cao đẳng lên đại học

Chi tiết xem tại đây