Đại học hệ chính quy

Cập nhật danh sách dự kiến cấp chứng chỉ GDTC và GDQP khóa K55

Phòng Đào tạo tiến hành cấp chứng chỉ Giáo dục thể chất và chứng chỉ Giáo dục quốc phòng cho sinh viên khóa K55 ( danh sách dự kiến kèm theo )

Thông báo về việc cấp chứng chỉ GDTC và QP-AN đợt 2 năm 2015

Phòng Đào tạo tiến hành cấp chứng chỉ GDTC và GDQP-AN cho sinh viên khóa K53, K54 đợt 2 năm 2015 (có danh sách kèm theo).

Sinh viên K53, K54 kiểm tra tên, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nếu có vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung phải gửi đơn trực tiếp tại cổng thông tin đào tạo tầng 1 nhà A hoặc qua email: hungnn@huc.edu.vn.

Thời gian nhận đơn chỉnh sửa thông tin: Từ 8h ngày 01/12/2015 đến 16h30 ngày 10/12/2015.

Dự kiến SV K53 được cấp CC Thể chất – đợt 2.2015

Dự kiến SV K53 được cấp CC Quốc phòng -AN đợt 2.2015

Danh sách dự kiến sinh viên K54 được cấp chứng chỉ TC dợt 2-2015

Danh sách dự kiến sinh viên K54 được cấp chứng chỉ QPAN dợt 2-2015

Danh sách sinh viên K54 chưa được cấp chứng chỉ TC dợt 2-2015

Danh sách sinh viên K54 chưa được cấp chứng chỉ QPAN dợt 2-2015

Danh sách chưa được cấp chứng chỉ TC – K53

Danh sách chưa được cấp chứng chỉ QP – K53

 

Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin sinh viên dành cho sinh viên năm thứ nhất (K56)

Sinh viên năm thứ nhất xem Hướng dẫn sử dụng Cổng thông tin sinh viên TẠI ĐÂY

Thông báo về lộ trình áp dụng Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ đối với sinh viên

Hiện nay Nhà trường đã ban hành Chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và Lộ trình áp dụng Chuẩn ngoại ngữ đối với sinh viên chính quy từ năm 2016 (Sinh viên tốt nghiệp từ năm 2016). Theo đó, sinh viên hệ chính quy của Trường chỉ được xét và công nhận tốt basketbalové dresy nghiệp khi đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà trường quy định theo chương trình đào tạo và điều kiện về ngoại ngữ theo theo Lộ trình áp dụng chuẩn đầu ra về ngoại ngữ. Xem Lộ trình chuẩn ngoại ngữ tại đây.

Xem Chuẩn ngoại ngữ và bảng tham chiếu các chứng chỉ khác quy đổi tại đây.

Thông báo về việc nộp điểm của giảng viên và nhận đơn phúc khảo của sinh viên

Đến nay các môn học 7 tuần đầu của học kỳ 1 năm học 2015-2016 đã kết thúc. Phòng Đào tạo đề nghị các khoa thông báo để giảng viên nộp điểm và nhập điểm thành phần vào phần mềm quản lý đào tạo đúng tiến độ. Thời hạn khóa sổ nhận điểm đợt này là: 15/10/2015.

Thông báo tuyển sinh liên thông cao đẳng lên đại học hệ chính quy năm 2015

Căn cứ Thông tư số 08/2015/TT-BGDĐT, ngày 21/4/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;