Đại học

Thông báo về việc hủy lịch học của các sinh viên nợ học phí

Theo Thông báo của Nhà trường, tính đến hết ngày 19/8/2016 sinh viên nào còn nợ học phí thì sẽ bị hủy toàn bộ lịch học kì 1 năm 2016 (trong tuần này phòng ĐT sẽ xóa tên trực tiếp trên sổ đầu bài và yêu cầu giảng viên không cho học trong lớp), hủy điểm thực tập và tiểu luận học kỳ 2 năm học 2015-2016. Trong trường hợp sinh viên bị hủy lịch sẽ vẫn phải đóng học phí và nhận điểm 0 cho các học phần bị hủy. Nhà trường đề nghị các em kiểm tra danh sách sau. Nếu sinh viên nào có thắc mắc  xin liên hệ với phòng Đào tạo. (Các em khóa Cao đẳng K53 tự kiểm tra trong Cổng thông tin sinh viên).

ĐH K53 – CĐK53

ĐHK54CĐK54

ĐHK55CĐK55LTK55

ĐHK56CĐK56LTK56

Thông báo về việc nộp học phí

Trước ngày 30 tháng 6 năm 2016 (trước khi nghỉ hè), một số sinh viên đã viết đơn xin gia hạn nộp học phí và cam kết nộp học phí trước ngày 15/8/2016. Đến nay đã sắp hết hạn tuy nhiên nhiều sinh viên vẫn chưa hoàn thành. Nhà trường thông báo chính thức như sau: