Đại học chính quy

Thông tin tuyển sinh Đại học chính quy năm 2017

1. Đối tượng tuyển sinh;

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 để xét tuyển đại học.

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

(ĐHVH) – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1959, là đơn vị đào tạo có quy mô tuyển sinh và chất lượng đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Thông tin học, Thư viện, Nghệ thuật, Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Gia đình học, .. .