Đại học chính quy

Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2016

(ĐHVH) – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được thành lập năm 1959, là đơn vị đào tạo có quy mô tuyển sinh và chất lượng đào tạo hàng đầu về lĩnh vực Văn hóa, Du lịch, Thông tin học, Thư viện, Nghệ thuật, Quản lý văn hóa, Văn hóa học, Gia đình học, .. .