Điểm thi tiếng anh đầu ra đợt 1 năm 2019 (thi ngày 2/3/2019)

Sinh viên xem điểm thi tiếng anh đầu ra đợt 1 năm 2019 tại đây

Sinh viên thắc mắc về điểm thi liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT và Phòng Khảo thí trước ngày 8/4/2019