Danh sách SV dự kiến cấp chứng chỉ GDTC – GDQP Khoá K58

Sinh viên tải về và theo dõi tại đây

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ KIẾN CẤP CHỨNG CHỈ GDTC – GDQP KHOÁ K58

Lưu ý:

  • Sinh viên kiểm tra danh sách, nếu có thắc mắc, phản hồi trực tiếp về Phòng Đào tạo, QLKH và HTQT trước ngày 23/02/2019.