Danh sách cảnh báo học vụ và tốt nghiệp (HK1 năm học 2018-2019)

Sinh viên tải về và theo dõi kết quả xét học vụ học kì 1 năm học 2018-2019 tại đây

  1. Danh sách cảnh báo học vụ
  2. Danh sách tốt nghiệp