Thông tin về học bổng Hungary năm 2019

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nhận được thông báo của Bộ Giáo dục – Đào tạo về chương trình học bổng Hungary năm 2019. Kính chuyển đến các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm. Thông tin chi tiết về chương trình học bổng này trong file đính kèm.

Download thông báo tuyển sinh đi học tại Hungary năm 2019 tại đây

Hoc bong hoc tai Hungary-1

Hoc bong hoc tai Hungary-2

Hoc bong hoc tai Hungary-3

Hoc bong hoc tai Hungary-4

Hoc bong hoc tai Hungary-5