Thông báo Lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2019

Nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Âm lịch năm 2019 để sinh viên chủ động sắp xếp kế hoạch học tập và nghỉ Tết.

A. Tết Dương lịch

Nhà trường và Sinh viên sẽ nghỉ vào ngày Thứ 2 (31/12/2018) và ngày Thứ 3 (01/01/2019).

Lịch học bù cho ngày thứ 2(31/12) sẽ vào Thứ 7 ngày 05/01/2019

Sinh viên và Giảng viên chú ý theo dõi lịch nghỉ và lịch học bù để sắp xếp.

B. Tết Âm lịch

Nhà trường và Sinh viên sẽ nghỉ từ ngày 28/01/2019 đến hết ngày 10/02/2019

(Tức từ ngày 23 Tháng Chạp đến hết ngày Mùng 6 Tháng Giêng)

Sinh viên bắt đầu học từ ngày 11/02/2019 ( Tức Mùng 7 Tháng Giêng )