Daily Archives: 12/12/2018

Thông báo về việc nhận chứng chỉ TA đầu ra, Bằng TN THPT, Chứng chỉ TD-QP đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt T1/2019

THÔNG BÁO

V/v nhận chứng chỉ tiếng Anh đầu ra, Bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ GDTC, GDQP (do trường khác cấp)

 đối với sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 01 năm 2019

 

Căn cứ vào Kế hoạch của Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội, tháng 01 năm 2019 sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho sinh viên ra trường. Vậy, phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo tới những sinh viên xét tốt nghiệp đợt tháng 01/2019 có chứng chỉ: tiếng Anh đầu ra, chứng chỉ Giáo dục Thể chất, chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (do trường khác cấp) và những sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp THPT khẩn trương nộp về phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thời gian, địa điểm như sau:

Thời gian: Từ ngày 12/12/2018 đến hết ngày 28/12/2018

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

-Khoa VHH, QLVH – nộp cho cô Phượng – Bàn số 9

-Khoa VHDL, DSVH– nộp cho cô Thanh cổng thông tin.

-Khoa TV, VHDT – nộp cho thầy Khánh – Bàn số 8

-Khoa PH, VV-– nộp cho thầy Hùng – Bàn số 6

-Khoa NTĐC, GĐCTXH, NNQT–cô Thủy – phòng Đào tạo, QLKH&HTQT ( Giảng đường B)

 

Ghi chú: Sinh viên nộp 1 bản gốc + 1 bản sao có công chứng (Bản gốc sau khi kiểm tra sẽ trả lại cho sinh viên).

PHÒNG ĐÀO TẠO,QLKH&HTQT