Daily Archives: 02/11/2018

Thông báo v/v trả bằng cho sinh viên đại học, cao đẳng hệ Chính quy tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018

Phòng Đào tạo, QLKH&HTQT thông báo tới sinh viên đại học, cao đẳng hệ chính quy được tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2018 đến hoàn thiện các thủ tục để nhận  hồ sơ tốt nghiệp:

  1. Thời gian: từ 08h00, thứ hai, ngày 5/11/2018.
  2. Thủ tục bao gồm:

– Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMTND, nộp giấy xác nhận trả tài sản có đủ 05 chữ ký của: Trung tâm Thông tin-Thư viện, Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính tổng hợp, Khoa chủ quản, Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục(mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại Trung tâm Thông tin-Thư viện).

– Trường hợp đến nhận thay bằng tốt nghiệp và hồ sơ cần phải xuất trình các giấy tờ sau:

+ Giấy uỷ quyền có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ Chứng minh thư ND của người được uỷ quyền, chứng minh thư ND công chứng của người uỷ quyền.

+ Giấy xác nhận trả tài sản của người uỷ quyền.

– Đối với sinh viên đào tạo theo hệ cử tuyển được nhận bản photo công chứng (bảng điểm và bằng). Nhà trường sẽ trả trực tiếp bản gốc bằng tốt nghiệp, bảng điểm, hồ sơ cho Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh cử đi học (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong công văn gửi các Sở).