Daily Archives: 31/10/2018

Điểm thi phân loại tiếng anh đầu vào K59 năm 2018

Sinh viên K59 xem điểm thi tiếng anh phân loại đầu vào tại file đính kèm Điểm TAPL năm 2018

Sinh viên đủ điểm được miễn các học phần tiếng anh kiểm tra điểm quy đổi trên cổng thông tin.

1 12