Thông báo lịch thi giữa kỳ I, năm học 2018 – 2019

THÔNG BÁO

Lịch thi giữa kỳ I, năm học 2018 – 2019

 

Thực hiện kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ I, năm học 2018 – 2019, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo).

Thời gian hoàn thành cập nhật thông tin chi tiết trên tài khoản cá nhân của sinh viên (về: phòng thi, ca thi, thời gian thi,…) trước ngày 16/10/2018.

Thời gian sinh viên rà soát và phản hồi các thông tin về lịch thi (với trường hợp chưa có môn thi, thời gian thi, trùng thời gian thi, vv…) từ ngày 16/10- 23/10/2018.

Sinh viên trong diện dự thi (các lớp theo thông báo số 604/TB -ĐHVHHN ngày 05/10/2018) cần chủ động theo dõi thông tin cập nhật về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra đợt thi. Liên hệ phòng Khảo thí & ĐBCLGD để giải quyết các vấn đề liên quan đến lịch thi và công tác tổ chức thi. Mang và xuất trình thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi.

Đề nghị các Phòng, khoa phối hợp phổ biến thông tin, đôn đốc nhắc nhở sinh viên chủ động ôn tập và cập nhật lịch thi (đặc biệt sinh viên K59)./.