Thông báo kế hoạch thi giữa kỳ HK1 năm học 2018-2019

THÔNG BÁO

Kế hoạch tổ chức đợt thi giữa kỳ học kỳ I, năm học 2018 – 2019

Để giảm tải áp lực cho sinh viên trong kỳ thi học kỳ I năm học 2018 – 2019, Nhà trường tiếp tục tổ chức đợt thi giữa kỳ cho một số học phần kết thúc trong 7 tuần đầu. Ban giám hiệu thông báo tới các đơn vị và sinh viên kế hoạch tổ chức đợt thi như sau:

  1. Các học phần tổ chức thi giữa kỳ (Cho các lớp học vào 7 tuần đầu)

1 2

Sinh viên tải lịch thi cụ thể tại đây

  1. Ngày 11/10/2018: Thông báo cho sinh viên kế hoạch tổ chức thi, danh sách các lớp.Thời gian tổ chức thi: Trong 06 ngày 27/10; 28/10; 03/11; 04/11; 10/11 và 11/11/2018.
  2. Kế hoạch tổ chức thi:
  • Trước 16/10/2018: Công bố danh sách phòng thi cụ thể và hoàn thành cập nhật lịch thi trên cổng thông tin cá nhân của sinh viên.
  • Ngày 27/10; 28/10; 28/10; 03/11; 04/11; 10/11 và 11/11/2018: Tổ chức thi.
  1. Yêu cầu đối với các đơn vị, giảng viên và sinh viên

– Các khoa thông báo tới giảng viên, sinh viên về kế hoạch tổ chức thi. Trưởng khoa đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

– Sinh viên chủ động việc ôn tập và hoàn thành nội dung yêu cầu của môn học (như: bài nghiên cứu, bài thuyết trình… đối với môn Phương pháp nghiên cứu khoa học) để đảm bảo cho chất lượng kỳ thi.

– Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Đào tạo, QLKH & HTQT; Phòng Khảo thí & ĐBCLGD chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, đúng quy định./.