Thông báo tổ chức thi phân loại tiếng Anh đầu khóa cho sinh viên K59 năm 2018

Sinh viên K59 theo dõi danh sách thi tiếng anh phân loại đầu vào tại đây

unnamed

IMG_3765