Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 2 năm 18-19

Sinh viên tải kết quả thi và theo dõi tại đây