Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học và Danh sách sinh viên Tốt nghiệp

Kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018, theo Quy định, Nhà trường đã tổ chức xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Kết quả xét học vụ cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm học 2017-2018
  2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi và tải về danh sách tại đây.

Nếu có thắc mắc gì, sinh viên phản hồi trực tiếp về Phòng Đà o tạo.

Sinh viên lưu ý: Hạn nộp chứng chỉ đến hết ngày 30/09/2018.