Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 2 năm 18-19

SINH VIÊN LƯU Ý:
– Đợt thi Tiếng Anh đầu ra này sẽ là lần cuối trước khi chốt danh sách tốt nghiệp, sinh viên được cảnh báo nợ chứng chỉ trong đợt xét tốt nghiệp vừa rồi để ý để đăng ký.
– Đây là Đợt tốt nghiệp cuối cùng trong năm 2018, vì vậy những sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh là B1 đối với sinh viên ngành Việt Nam học và Văn hoá học, A2 đối với sinh viên các ngành còn lại.
– Những sinh viên dự kiến tốt nghiệp từ năm 2019 trở đi, chú ý chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo lộ trình mới để đăng ký đúng trình độ
– Mã sinh viên sẽ lấy theo Email Sinh viên. Đề nghị không được lấy Email sinh viên đăng ký hộ.
Thời hạn đăng ký : Đến hết ngày 13/09/2018

LINK ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/forms/zAtu0fjyihH1TV5o1

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN