Daily Archives: 11/09/2018

Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 2 năm 18-19

SINH VIÊN LƯU Ý:
– Đợt thi Tiếng Anh đầu ra này sẽ là lần cuối trước khi chốt danh sách tốt nghiệp, sinh viên được cảnh báo nợ chứng chỉ trong đợt xét tốt nghiệp vừa rồi để ý để đăng ký.
– Đây là Đợt tốt nghiệp cuối cùng trong năm 2018, vì vậy những sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh là B1 đối với sinh viên ngành Việt Nam học và Văn hoá học, A2 đối với sinh viên các ngành còn lại.
– Những sinh viên dự kiến tốt nghiệp từ năm 2019 trở đi, chú ý chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo lộ trình mới để đăng ký đúng trình độ
– Mã sinh viên sẽ lấy theo Email Sinh viên. Đề nghị không được lấy Email sinh viên đăng ký hộ.
Thời hạn đăng ký : Đến hết ngày 13/09/2018

LINK ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/forms/zAtu0fjyihH1TV5o1

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học và Danh sách sinh viên Tốt nghiệp

Kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018, theo Quy định, Nhà trường đã tổ chức xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Kết quả xét học vụ cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm học 2017-2018
  2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi và tải về danh sách tại đây.

Nếu có thắc mắc gì, sinh viên phản hồi trực tiếp về Phòng Đà o tạo.

Sinh viên lưu ý: Hạn nộp chứng chỉ đến hết ngày 30/09/2018.