Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 1 năm 18-19

Sinh viên tải về và theo dõi kết quả tại đây