Monthly Archives: September 2018

Kết quả thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 2 năm 18-19

Sinh viên tải kết quả thi và theo dõi tại đây

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên, Thư viện viên

85683CC2-9F0A-4B85-9143-56D77FB36057 9DFE1A69-7E4B-4B73-9B96-33223A3892EB 35D88A1B-6CC6-463E-80E1-2C3457D54599 B854CE72-83F9-417A-B5EB-87D254F28C37 9013C46F-4CD2-46D4-A121-DEAF1D0B3C37 ED6FBA5A-A81E-4D30-8AE1-390711F2E0C8 DDF5A64C-5EE8-492B-8FE0-4AB7FBF79219 D038D6D3-167B-407B-A362-3062FE76076C

Thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh Đợt 2

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2018 – 2019 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 2) như sau:

  1. Thời gian tổ chức đợt thi: Ngày 16/9/2018
  2. Nội dung thi:

Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm máy

– Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp

  1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Đại học và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.

  1. Lịch ca thi:

4.1.  Kỹ năng nghe, đọc, viết  (Phòng máy: Ag.402)

ndv

4.2. Kỹ năng nói  (Phòng Ag.408)

noi

  1. Công việc và trách nhiệm thực hiện:

– Ban chỉ đạo: Chỉ đạo, tổ chức đợt thi theo đúng tiến độ và nghiêm túc.

– Phòng Khảo thí & ĐBCLGD: Là đầu mối thường trực, giúp việc Ban chỉ đạo tổ chức thi.

– Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế:  Phối hợp với Phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong công tác tổ chức cho sinh viên đăng ký và tổ chức thi.

– Khoa Ngôn ngữ  & Văn hóa quốc tế: Phân công giảng viên tham gia công tác chấm thi.

– Phòng Hành chính, Tổng hợp: Chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất theo yêu cầu của đợt thi./.

 

Nơi nhận:                                          

Ban Giám hiệu (để báo cáo);   

Các khoa, Phòng, Ban;      

– Lưu VT, KT&ĐBCLGD, Thịnh (15).

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Nguyễn Thị Việt Hương

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018

Danh sách sinh viên nợ học phí học kỳ 2 năm học 2017-2018:

K54-ĐH , K55-ĐHK56-ĐHK57-ĐHK58-ĐH

K55-CĐK56-CĐ

K57-L.thôngK58-L.thông

Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 2 năm 18-19

SINH VIÊN LƯU Ý:
– Đợt thi Tiếng Anh đầu ra này sẽ là lần cuối trước khi chốt danh sách tốt nghiệp, sinh viên được cảnh báo nợ chứng chỉ trong đợt xét tốt nghiệp vừa rồi để ý để đăng ký.
– Đây là Đợt tốt nghiệp cuối cùng trong năm 2018, vì vậy những sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh là B1 đối với sinh viên ngành Việt Nam học và Văn hoá học, A2 đối với sinh viên các ngành còn lại.
– Những sinh viên dự kiến tốt nghiệp từ năm 2019 trở đi, chú ý chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo lộ trình mới để đăng ký đúng trình độ
– Mã sinh viên sẽ lấy theo Email Sinh viên. Đề nghị không được lấy Email sinh viên đăng ký hộ.
Thời hạn đăng ký : Đến hết ngày 13/09/2018

LINK ĐĂNG KÝ: https://goo.gl/forms/zAtu0fjyihH1TV5o1

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Kết quả xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018: Danh sách sinh viên cảnh báo, buộc thôi học và Danh sách sinh viên Tốt nghiệp

Kết thúc học kỳ 2 năm học 2017-2018, theo Quy định, Nhà trường đã tổ chức xét học vụ học kỳ 2 năm học 2017-2018.

Kết quả xét học vụ cụ thể như sau:

  1. Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đợt 3 năm học 2017-2018
  2. Danh sách sinh viên bị cảnh báo, buộc thôi học năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi và tải về danh sách tại đây.

Nếu có thắc mắc gì, sinh viên phản hồi trực tiếp về Phòng Đà o tạo.

Sinh viên lưu ý: Hạn nộp chứng chỉ đến hết ngày 30/09/2018.