Thông báo lịch thi Tiếng Anh Đầu ra

Ngày thi:  Thứ 7 – 25/08/2018

Sinh viên tải và theo dõi danh sách đăng ký dự thi thành công tại đây

Lịch thi trên cổng thông tin sinh viên dự kiến sẽ hoàn thành trước 10h ngày 24/08/2018.