Daily Archives: 23/08/2018

Thông báo lịch thi Tiếng Anh Đầu ra

Ngày thi:  Thứ 7 – 25/08/2018

Sinh viên tải và theo dõi danh sách đăng ký dự thi thành công tại đây

Lịch thi trên cổng thông tin sinh viên dự kiến sẽ hoàn thành trước 10h ngày 24/08/2018.

Thông báo nhận CC Tiếng Anh đầu ra, GDTC, GDQP (do trường khác cấp) đối với SV xét tốt nghiệp đợt Tháng 09/2018

Căn cứ vào Kế hoạch của Trường Đại học Văn Hóa Hà Nội,  tháng 9 năm 2018 sẽ tiến hành xét tốt nghiệp cho sinh viên ra trường. Vậy, phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế thông báo tới những sinh viên có chứng chỉ: tiếng Anh đầu ra, chứng chỉ Giáo dục Thể chất, chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng (do trường khác cấp); Những sinh viên chưa nộp bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông khẩn trương nộp phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế như sau:

Thời gian: Từ ngày 23/8/2018 đến hết ngày 31/8/2018

Địa điểm: Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

-Khoa VHH, QLVH – nộp cho cô Phượng – Bàn số 9

-Khoa TV, VHDT – nộp cho thầy Khánh – Bàn số 8

-Khoa PH, VV-– nộp cho thầy Hùng – Bàn số 6

-Khoa NTĐC, GĐCTXH, NNQT– nộp cho cô Thủy – phòng Đào tạo Giảng đường B

-Khoa VHDL, DSVH– nộp cho cô Thanh cổng thông tin.

Ghi chú: Sinh viên nộp 1 bản gốc + 1 bản sao có công chứng (Bản gốc sau khi kiểm tra xong sẽ trả lại cho sinh viên).

PHÒNG ĐÀO TẠO