Daily Archives: 16/08/2018

Đăng ký thi Tiếng Anh Đầu ra Đợt 1 năm 2018-2019

SINH VIÊN LƯU Ý:
– Đây là Đợt tốt nghiệp cuối cùng trong năm 2018, vì vậy những sinh viên tốt nghiệp đợt này sẽ áp dụng chuẩn đầu ra Tiếng Anh là B1 đối với sinh viên ngành Việt Nam học và Văn hoá học, A2 đối với sinh viên các ngành còn lại.
– Những sinh viên dự kiến tốt nghiệp từ năm 2019 trở đi, chú ý chuẩn đầu ra Tiếng Anh theo lộ trình mới để đăng ký đúng trình độ
– Mã sinh viên sẽ lấy theo Email Sinh viên. Đề nghị không được lấy Email sinh viên đăng ký hộ.
Thời hạn đăng ký : Đến hết ngày 22/08/2018

LINK ĐĂNG KÝ TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 1 NĂM 2018-2019