Daily Archives: 20/06/2018

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo  Kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017 -2018 như sau:

  1. Về thời gian tổ chức thi:

– Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 06/8 – 11/8/2018 (có lịch thi kèm theo)

– Lịch làm việc mỗi buổi thi:

lichthikyphu

  1. Về thời gian chấm thi tập trung: Từ 13/8 -17/8/2017
  2. Thời gian hoàn thành cập nhật lịch thi

Thời gian hoàn thành lịch thi trên cổng thông tin sinh viên: 20/6/2018

– Thời gian sinh viên phản hồi thông tin lịch thi ( với các trường hợp thiếu môn thi, trùng lịch thi…) từ ngày 20/6 – 30/06/2018.

– Đối với sinh viên thi bổ sung các môn của kỳ trước gửi đơn tại Phòng Khảo thí & ĐBCL GD trước ngày 23/6/2018.

  1. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi:

– Cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về ca thi, thời gian thi qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin sinh viên, phản ánh thông tin lịch thi về phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong thời gian quy định.

– Sinh viên chủ động ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

– Có mặt tại phòng thi  ít nhất 15 phút trước khi thi và xuất trình thẻ sinh viên để được dự thi.

Đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch./.