THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐỢT THÁNG 6/2018

1 – Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tập trung tại Nhà Văn hóa để tổng duyệt chương trình bế giảng.
Thời gian: 15h30’ ngày 20/6/2018
2 – Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đến Phòng Đào tạo (Tầng 1 Nhà A) để nhận lại hồ sơ đầu vào, bảng điểm và ký sổ cấp
bằng ( Những sinh viên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu tại Lễ bế giảng ngày 21/6/2018).
Thời gian: Sáng: Từ 8h đến 11h
Chiều: Từ 14h đến 16h30
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6.

*Ghi chú: Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMTND, nôp giấy xác nhận trả tài sản (mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại Trung tâm Thông tin – Thư viện).