Daily Archives: 05/06/2018

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 2 Năm học 2017-2018

Sinh viên tải và theo dõi danh sách tại đây

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo và Khoa

*** Lưu ý về danh sách dự kiến tốt nghiệp:

Danh sách này bao gồm sinh viên đã hoàn thành chương trình học (Chưa kiểm tra về điều kiện đạt chứng chỉ GDTC, GDQP, Tiếng Anh chuẩn đầu ra)