Monthly Archives: June 2018

Thông báo về kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 – 2018, Nhà trường thông báo  Kế hoạch tổ chức thi học kỳ phụ, năm học 2017 -2018 như sau:

  1. Về thời gian tổ chức thi:

– Thời gian tổ chức đợt thi : Từ 06/8 – 11/8/2018 (có lịch thi kèm theo)

– Lịch làm việc mỗi buổi thi:

lichthikyphu

  1. Về thời gian chấm thi tập trung: Từ 13/8 -17/8/2017
  2. Thời gian hoàn thành cập nhật lịch thi

Thời gian hoàn thành lịch thi trên cổng thông tin sinh viên: 20/6/2018

– Thời gian sinh viên phản hồi thông tin lịch thi ( với các trường hợp thiếu môn thi, trùng lịch thi…) từ ngày 20/6 – 30/06/2018.

– Đối với sinh viên thi bổ sung các môn của kỳ trước gửi đơn tại Phòng Khảo thí & ĐBCL GD trước ngày 23/6/2018.

  1. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi:

– Cần thường xuyên theo dõi cập nhật thông tin về ca thi, thời gian thi qua tài khoản cá nhân trên cổng thông tin sinh viên, phản ánh thông tin lịch thi về phòng Khảo thí & ĐBCLGD trong thời gian quy định.

– Sinh viên chủ động ôn tập để đạt kết quả tốt nhất.

– Có mặt tại phòng thi  ít nhất 15 phút trước khi thi và xuất trình thẻ sinh viên để được dự thi.

Đề nghị các đơn vị đôn đốc cán bộ, giảng viên tham gia công tác tổ chức thi để đảm bảo cho kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch./.

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐỢT THÁNG 6 NĂM 2018

THÔNG BÁO DÀNH CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP LOẠI GIỎI ĐỢT THÁNG 6/2018

1 – Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi tập trung tại Nhà Văn hóa để tổng duyệt chương trình bế giảng.
Thời gian: 15h30’ ngày 20/6/2018
2 – Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi đến Phòng Đào tạo (Tầng 1 Nhà A) để nhận lại hồ sơ đầu vào, bảng điểm và ký sổ cấp
bằng ( Những sinh viên này sẽ nhận bằng tốt nghiệp trên sân khấu tại Lễ bế giảng ngày 21/6/2018).
Thời gian: Sáng: Từ 8h đến 11h
Chiều: Từ 14h đến 16h30
Trong hai ngày 19 và 20 tháng 6.

*Ghi chú: Sinh viên phải xuất trình thẻ sinh viên hoặc CMTND, nôp giấy xác nhận trả tài sản (mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại Trung tâm Thông tin – Thư viện).

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp Đợt 2 Năm học 2017-2018

Sinh viên tải và theo dõi danh sách tại đây

Mọi thắc mắc, sinh viên phản hồi về Phòng Đào tạo và Khoa

*** Lưu ý về danh sách dự kiến tốt nghiệp:

Danh sách này bao gồm sinh viên đã hoàn thành chương trình học (Chưa kiểm tra về điều kiện đạt chứng chỉ GDTC, GDQP, Tiếng Anh chuẩn đầu ra)