Daily Archives: 07/05/2018

Thông báo dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

  1. I) DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC K55, CAO ĐẲNG K55,56 VÀ LIÊN THÔNG.

( Dự kiến tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp)

Để hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo đề nghị cán sự lớp của các lớp đến gặp cô Thủy phòng Đào tạo để được hướng dẫn làm thủ tục, hiệu chỉnh thông tin cá nhân.

  1. II) ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2018:

Sinh viên làm thủ tục thanh toán trả tài sản. Mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại trung tâm Thông tin – Thư viện.

III) ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ: TIẾNG ANH ĐẦU RA; GIÁO DỤC THỂ CHẤT; QUỐC PHÒNG – AN NINH (TRƯỜNG KHÁC CẤP)

1- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đầu ra (bản gốc+ 01 bản sao có công chứng)
2- Sinh viên có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (bản gốc + 01 bản sao có công chứng)
– Nộp tại: Cổng thông tin – Phòng đào tạo.

IV- ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP 3

Sinh viên nộp bản gốc+ 01 bản sao có công chứng

Nộp tại: – Khoa QLVH, VHH – Cô Phượng ( Bàn số 9) – Phòng Đào tạo

– Khoa TV-TT, VHDT – Thầy Khánh ( Bàn số 8) – Phòng Đào tạo

– Khoa XB – PH, VV-BC – Thầy Hùng ( Bàn số 6) – Phòng Đào tạo

– Khoa NTĐC, GĐCTXH, NNQT – Cô Thủy– Phòng Đào tạo

– Khoa VHDL, DSVH – Cô Thanh – Phòng Đào tạo

 

GHI CHÚ:  Bản gốc Chứng chỉ; Bằng tốt nghiệp cấp 3 – Sau khi kiểm tra, phòng Đào tạo sẽ trả lại cho sinh viên.

VI – THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VÀ NỘP CÁC LOẠI GIẤY TỜ TRÊN:

Từ 10/5/2018 đến 16h00 ngày 30/5/2018

Nếu các em không nộp đúng thời hạn sẽ không được xét tôt nghiệp đợt tháng 6/2018.

Ghi chú: – Riêng Giấy thanh toán trả tài sản sinh viên sẽ nộp trong ngày nhận Bằng tốt nghiệp và hồ sơ đầu vào.

– Chứng chỉ do trường Đại học Văn hoá Hà Nội cấp sinh viên không phải nộp