Monthly Archives: May 2018

Thông báo kế hoạch tổ chức thi Tiếng Anh đầu ra đợt 6

DANH SÁCH SINH VIÊN THAM DỰ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 6. (SINH VIÊN TẢI VỀ VÀ XEM TẠI ĐÂY)

Căn cứ vào kế hoạch năm học 2017 – 2018 và sinh viên đăng ký dự thi, Nhà trường thông báo kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra môn Tiếng Anh (Đợt 6) như sau:

  1. Thời gian tổ chức đợt thi: Ngày 02/6/2018
  2. Nội dung thi:

Bài thi 4 kỹ năng, trong đó:

– Kỹ năng nghe, đọc, viết: thi trắc nghiệm máy

– Kỹ năng nói: Phỏng vấn trực tiếp

  1. Đối tượng dự thi:

Sinh viên Đại học và Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy, đã hoàn thành tất cả các học phần Tiếng Anh thuộc chương trình của khóa học.

Danh sách sinh viên đã đăng ký thành công

  1. Lịch ca thi:

ca thi

(Địa điểm: Phòng thi máy:  Ag.402;   Phòng thi nói: Ag.404Ag.408)

Thông báo đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019

  1. Sinh viên hệ chính quy đăng nhập vào Cng thông tin sinh viên https://portal.huc.edu.vn/ , chọn phân hệ Đăng ký để đăng ký môn học cho Học kỳ 1 năm học 2018-2019.

Trước khi đăng ký, sinh viên cần xem Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến đính kèm thông báo này để biết chi tiết các môn cần học theo lộ trình.

LƯU Ý: HƯỚNG DẪN PHÂN LUỒNG CHỈ MANG TÍNH THAM KHẢO, KHI ĐĂNG KÝ MÔN HỌC, SINH VIÊN CẦN LIÊN HỆ VỚI CỐ VẤN HỌC TẬP ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ LẬP KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ MÔN HỌC CHO HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2018-2019.

Thời gian đăng ký môn học cụ thể như sau:

33245558_1225805417550273_5311492317301964800_n

 * LƯU Ý ĐI VI CÁC SINH VIÊN HC CHUYÊN NGÀNH 2: 

Sinh viên ch đng liên h vi Cvn hc tp khoa chuyên ngành đ được hướng dn v l trình hc tp và đăng ký môn hc cho hc kỳ ti.

Sinh viên xem thi khoá biu và lên kế hoch đăng ký rõ ràng đ đăng ký các môn hc chuyên ngành 2.

Sau khi có danh sách, lch hc d đnh lên sn, sinh viên np trc tiếp ti Phòng Đào to đ đăng ký chuyên ngành 2.

Các môn hc chuyên ngành 2, sinh viên ch cn np đơn ti Phòng, không đăng ký trc tiếp trên cng thông tin.

2. Ngay sau khi đăng ký môn học xong, sinh viên đợi Nhà trường điều chỉnh lịch chính thức, sau đó in Lịch học đã đăng kí và trình Cố vấn học tập (CVHT) Khoa phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, sinh viên giữ lại Lịch học của mình để làm căn cứ tính học phí, xét học vụ, và đề xuất điều chỉnh lịch học cá nhân (nếu cần thiết). Lịch học của sinh viên chỉ được chấp nhận khi có sự phê duyệt của CVHT.

3. CVHT cần nghiên cứu kỹ Kế hoạch đào tạo, Chương trình đào tạo các ngành thuộc Khoa phụ trách, điều kiện tiên quyết các học phần (căn cứ Danh sách các môn áp dụng điều kiện tiên quyết có xác nhận của Chủ nhiệm khoa), tình trạng học tập của từng sinh viên, và số tín chỉ tối thiểu phải học trong mỗi học kỳ trước khi phê duyệt Lịch học cá nhân cho sinh viên.

Download Hướng dẫn phân luồng và Thời khoá biểu dự kiến :

Thời khoá biểu dự kiến HK 1 năm học 2018-2019

Hướng dẫn phân luồng HK 1 năm học 2018-2019

Đăng ký thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 6

Để chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đăng ký và thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 6 năm học 2017-2018.

Sinh viên các khoá đăng ký theo link tại thông báo này

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 6

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 28/05/2018

Dự kiến thi vào ngày: 02/06/2018

Chú ý:

– Bắt buộc đăng nhập bằng email sinh viên mới có thể truy cập và đăng ký được.

– Không được phép sử dụng 1 email đăng ký cho nhiều sinh viên khác.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Thông báo dành cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp

  1. I) DÀNH CHO SINH VIÊN ĐẠI HỌC K55, CAO ĐẲNG K55,56 VÀ LIÊN THÔNG.

( Dự kiến tốt nghiệp và chưa tốt nghiệp)

Để hoàn tất thủ tục hồ sơ tốt nghiệp, Phòng Đào tạo đề nghị cán sự lớp của các lớp đến gặp cô Thủy phòng Đào tạo để được hướng dẫn làm thủ tục, hiệu chỉnh thông tin cá nhân.

  1. II) ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP ĐỢT THÁNG 6/2018:

Sinh viên làm thủ tục thanh toán trả tài sản. Mẫu giấy xác nhận trả tài sản nhận tại trung tâm Thông tin – Thư viện.

III) ĐỐI VỚI SINH VIÊN CÓ CHỨNG CHỈ: TIẾNG ANH ĐẦU RA; GIÁO DỤC THỂ CHẤT; QUỐC PHÒNG – AN NINH (TRƯỜNG KHÁC CẤP)

1- Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đầu ra (bản gốc+ 01 bản sao có công chứng)
2- Sinh viên có chứng chỉ Giáo dục Thể chất và Giáo dục Quốc phòng – An ninh (bản gốc + 01 bản sao có công chứng)
– Nộp tại: Cổng thông tin – Phòng đào tạo.

IV- ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHƯA NỘP BẰNG TỐT NGHIỆP CẤP 3

Sinh viên nộp bản gốc+ 01 bản sao có công chứng

Nộp tại: – Khoa QLVH, VHH – Cô Phượng ( Bàn số 9) – Phòng Đào tạo

– Khoa TV-TT, VHDT – Thầy Khánh ( Bàn số 8) – Phòng Đào tạo

– Khoa XB – PH, VV-BC – Thầy Hùng ( Bàn số 6) – Phòng Đào tạo

– Khoa NTĐC, GĐCTXH, NNQT – Cô Thủy– Phòng Đào tạo

– Khoa VHDL, DSVH – Cô Thanh – Phòng Đào tạo

 

GHI CHÚ:  Bản gốc Chứng chỉ; Bằng tốt nghiệp cấp 3 – Sau khi kiểm tra, phòng Đào tạo sẽ trả lại cho sinh viên.

VI – THỜI GIAN ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN VÀ NỘP CÁC LOẠI GIẤY TỜ TRÊN:

Từ 10/5/2018 đến 16h00 ngày 30/5/2018

Nếu các em không nộp đúng thời hạn sẽ không được xét tôt nghiệp đợt tháng 6/2018.

Ghi chú: – Riêng Giấy thanh toán trả tài sản sinh viên sẽ nộp trong ngày nhận Bằng tốt nghiệp và hồ sơ đầu vào.

– Chứng chỉ do trường Đại học Văn hoá Hà Nội cấp sinh viên không phải nộp