Monthly Archives: April 2018

Thông báo chiêu sinh lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II, hạng III

IMG_0584

IMG_0585

IMG_0581

IMG_0582

Thông báo thay đổi lịch đăng ký môn học trong học kỳ phụ năm học 2017 – 2018

Thời gian đăng ký: từ 15h ngày 13/04/2018 đến hết ngày 18/04/2018. Sinh viên xem các môn học mở trong học kỳ phụ tại đây
Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:
Sinh viên K58: chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1; Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký GDQP trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ lớp học phần cần đăng ký.

Đăng ký thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 4 năm học 2017-2018

Để chuẩn bị cho các đợt xét tốt nghiệp, Nhà trường tổ chức đăng ký và thi Tiếng Anh đầu ra Đợt 4 năm học 2017-2018.

Sinh viên các khoá đăng ký theo link tại thông báo này

LINK ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU RA ĐỢT 4

Thời gian đăng ký: Đến hết ngày 16/04/2018

Dự kiến thi vào ngày: 21/04/2018

Chú ý:

– Bắt buộc đăng nhập bằng email sinh viên mới có thể truy cập và đăng ký được.

– Không được phép sử dụng 1 email đăng ký cho nhiều sinh viên khác.

HƯỚNG DẪN TRUY CẬP EMAIL SINH VIÊN

Website: www.gmail.com hoặc www.mail.huc.edu.vn

Tài khoản: MSV@huc.edu.vn

Mật khẩu: svdhvh1234

Sau khi đăng nhập sinh viên đổi mật khẩu để giữ email của mình.

Sinh viên có thể xem hướng dẫn theo file đính kèm hoặc video dưới đây

FILE HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP EMAIL

VIDEO HƯỚNG DẪN

Thông báo lịch đăng ký học kỳ phụ năm học 2017-2018

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường dự kiến thời gian đăng ký học kỳ phụ cho năm học 2017-2018 như sau:

Thời gian: Từ 10h ngày 23/04/2018 đến hết ngày 26/04/2018.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên các khóa hệ đại học, cao đẳng và liên thông chính quy.

Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:

Sinh viên K58 : chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1.
Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ lớp học phần cần đăng ký.