Thông báo về việc tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

THÔNG BÁO

       Vv: Tổ chức ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản

         Kính gửi:

  • Căn cứ quyết định giao nhiệm vụ thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản của Trường Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM cho Trung tâm PTCNTT.
  • Căn cứ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trí Đức với Trung tâm PTCNTT- Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM về việc thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 17/2016.
  • Căn cứ biên bản nghiệm thu phòng máy của Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trí Đức đáp ứng theo thông tư 17/2016 để Trung tâm PTCNTT- Đại học CNTT-Đại học quốc gia TP HCM có thể tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản theo thông tư 17/2016.

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Trí Đức kính gửi quý đơn vị Thông báo nhận hồ sơ ôn tập, thi cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT cơ bản cụ thể như sau:

  1. Thời gian ôn tập và thi:
  • Thời gian học bồi dưỡng kiến thức: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần (Sáng từ 08-11h, chiều từ 14-17h).
  • Thi: Chủ nhật hàng tuần.
  • Cấp phát chứng chỉ: Sau thi từ 10 ngày (Đối với học viên đỗ).
  1. Định mức kinh phí theo cấp độ (ĐVT: đồng)
Chứng chỉ Lệ phí ôn tập                 (30 tiết) Lệ phí thi, cấp chứng chỉ Hình thức thi Ghi chú
   Ứng dụng CNTT cơ bản 300,000 đ 500.000 đ Trên máy tính
  1. Hình thức đăng ký và địa chỉ liên hệ:

– Hồ sơ đăng ký: Mỗi chứng chỉ học viên nộp 02 ảnh 3×4, 01 CMT photo

– Quý đơn vị cử cán bộ phụ trách lập danh sách và liên lạc với Trung tâm NN&TH – Trường Đại học Văn hóa Hà Nội để đăng ký tham gia.

Liên hệ: Các cá nhân có nhu cầu liên hệ trực tiếp với đ/c Vân – điện thoại: 0902.171.666

TBTS-THCB-TĐ-TTPTCNTT-HCM-ĐHVH