Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2017 – 2018

SINH VIÊN TẢI LỊCH THI TẠI ĐÂY

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi học kỳ II, năm học 2017-2018, Nhà trường thông báo tới các đơn vị và sinh viên lịch thi chung của các học phần sẽ tổ chức thi (có văn bản kèm theo). Trong đó:

  1. Về thời gian tổ chức thi và chấm thi tập trung

Thời gian tổ chức kỳ thi : Từ 07/5 – 26/5/2018

Lịch làm việc trong mỗi buổi thi:

thi

Thời gian chấm thi tập trung:  Từ 14/5 – 01/6/2018

  1. Thời gian cập nhật lịch thi và yêu cầu với sinh viên

Trước ngày 27/4/2018: Hoàn thành cập nhật thông tin lịch thi trên tài khoản cá nhân của sinh viên.

Từ ngày 27/4 – 04/5/2018: Sinh viên rà soát lịch thi cụ thể về ca thi, thời gian thi và phản hồi các thông tin trực tiếp về Phòng Khảo thí & ĐBCLGD (nếu chưa có môn thi, thời gian thi; trùng thời gian thi; vv…)

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về lịch thi trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

  1. Yêu cầu với các đơn vị, cán bộ giảng viên.

Đề nghị trưởng các khoa phân công và đôn đốc cán bộ giảng viên tham gia coi thi, chấm thi để đảm bảo công tác tổ chức thi diễn ra theo đúng kế hoạch.

Cán bộ, giảng viên tham gia coi thi, chấm thi phải có mặt đúng thời gian quy định./.