Daily Archives: 23/04/2018

Thời gian biểu các học phần Giáo dục Quốc phòng

THOI GIAN BIEU QUOC PHONG

Sinh viên học lại các học phần Giáo dục quốc phòng chú ý theo dõi lịch để học đúng thời gian.