Daily Archives: 10/04/2018

Thông báo lịch đăng ký học kỳ phụ năm học 2017-2018

Theo kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường dự kiến thời gian đăng ký học kỳ phụ cho năm học 2017-2018 như sau:

Thời gian: Từ 10h ngày 23/04/2018 đến hết ngày 26/04/2018.

Đối tượng đăng ký: Tất cả sinh viên các khóa hệ đại học, cao đẳng và liên thông chính quy.

Lưu ý đối với việc đăng ký học phần Giáo dục Quốc phòng:

Sinh viên K58 : chỉ cần đăng ký lịch học Giáo dục Quốc phòng Học phần 1.
Sinh viên các khóa còn lại: Nộp đơn đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo, ghi rõ lớp học phần cần đăng ký.