Daily Archives: 30/03/2018

Thông báo thay đổi lịch thi

Do các giảng viên bận công việc của Nhà trường nên lịch thi các môn, ngày thi sau sẽ có sự thay đổi chuyển xuống đợt thi cuối kỳ :
1: Văn hóa ẩm thực Việt Nam: tất cả các ngày
2: Lịch sử văn học Việt Nam: cả ngày 31/3/2018
3: Văn học Việt Nam XX-1945: chiều ngày 31/3/2018

Sinh viên theo dõi thông báo và báo cho các thành viên trong lớp nắm được thông tin.