Daily Archives: 01/03/2018

Danh sách sinh viên K57 đạt điều kiện cấp chứng chỉ GDTC – GDQP

Để chuẩn bị cho đợt cấp chứng chỉ GDTC – GDQP sắp tới, Phòng Đào tạo đề nghị sinh viên theo dõi, kiểm tra danh sách đủ điều kiện được cấp chứng chỉ GDTC – GDQP.

Sinh viên khoá K57 phổ biến tới các bạn để theo dõi và phản ánh về Phòng Đào tạo nếu có sai sót.

Mọi vấn đề thắc mắc, sinh viên liên hệ trực tiếp tại Phòng Đào tạo hoặc gửi qua địa chỉ email: hungtq@huc.edu.vn trước ngày 09/03/2018

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ TẢI VỀ TẠI ĐÂY