Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II

IMG_3022

IMG_3023