Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp và cảnh báo học tập

Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 :

  1. Danh sách cảnh báo học tập, buộc thôi học
  2. Danh sách dự kiến tốt nghiệp

Sinh viên tải và theo dõi danh sách, nếu có thắc mắc, báo trực tiếp về Phòng Đào tạo trước ngày 18/01/2018.

Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc không được giải quyết.