Monthly Archives: January 2018

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Thư viện viên hạng II

IMG_3022

IMG_3023

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng III

IMG_3020

IMG_3021

Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh Di sản viên hạng II

IMG_3016

IMG_3019

Danh sách dự kiến xét tốt nghiệp và cảnh báo học tập

Kết quả xét học vụ học kỳ 1 năm học 2017 – 2018 :

  1. Danh sách cảnh báo học tập, buộc thôi học
  2. Danh sách dự kiến tốt nghiệp

Sinh viên tải và theo dõi danh sách, nếu có thắc mắc, báo trực tiếp về Phòng Đào tạo trước ngày 18/01/2018.

Sau thời hạn trên, mọi thắc mắc không được giải quyết.

Danh sách sinh viên dự kiến tốt nghiệp (Kì 1 năm học 2017-2018)

Phòng Đào tạo thông báo:

  1. Sinh viên theo dõi và tải danh sách tốt nghiệp tại đây
  2. Sinh viên xem và phản hồi (nếu có sai sót) về Phòng Đào tạo đến hết ngày 15/01/2018
  3. Danh sách dự kiến tốt nghiệp bao gồm sinh viên đã hoàn thành đầy đủ các học phần trong chương trình đào tạo
  4. Tất cả sinh viên có tên trong danh sách đều chưa kiểm tra điều kiện về chứng chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc Phòng, Tiếng Anh đầu ra.

Điểm thi Tiếng Anh chuẩn đầu ra Đợt 3 năm học 2017-2018

Sinh viên theo dõi và tải điểm thi về TẠI ĐÂY