Điểm thi học kỳ các lớp Đại học hệ Vừa Làm Vừa Học (22/12)

Sinh viên theo dõi điểm thi học kỳ tại file đính kèm

Điểm thi HK các lớp hệ VLVH